Plan voor 'omgekeerd ecoduct' in Mantingerveld: dieren én water gaan onder N374 door

Bij de N374 tussen Hoogeveen en Westerbork komt een soort ‘omgekeerd ecoduct’: een brede doorgang waar dieren én water ongestoord onder de weg door kunnen.

In het Mantingerveld wordt het water tegengehouden door de Hoogeveenseweg.

In het Mantingerveld wordt het water tegengehouden door de Hoogeveenseweg. Foto: DvhN

De Hoogeveenseweg is natuurbeheerders al jaren een doorn in het oog. De doorgaande weg van Hoogeveen naar Westerbork gaat dwars door het Mantingerveld. Dieren worden er doodgereden en water, dat van oost naar west stroomt, wordt tegengehouden.

Plannen voor duikers onder de weg zijn er al langer, maar die zijn niet toereikend voor het herstel van de waterhuishouding in het Natura2000-gebied, stelt Ruud Kreetz van Natuurmonumenten.

Er is extra geld en daardoor lijkt de kans van slagen groot

Een faunapassage of -brug, die zo breed en hoog is dat er niet alleen water onderdoor kan maar ook reeën en schapen, is een kostbare aangelegenheid. Nu er de komende tien jaar tientallen miljoenen euro’s extra beschikbaar komen voor natuurherstel en de provincie Drenthe het project op de uitvoeringslijst heeft gezet, lijkt de kans van slagen groot.

Kreetz: ,,Nu er extra geld beschikbaar is, hebben we gezegd: laten we ook de Hoogeveenseweg eens goed aanpakken. Dat kan op verschillende manieren. De voorkeur gaat uit naar een passage van 5 tot 10 meter, breed genoeg om water te laten stromen én om dieren via een droog gedeelte onder de weg door te laten lopen. Op die plek zal de weg moeten worden verhoogd. Hoe hoog? Dat zal zo’n anderhalve meter zijn, voldoende voor schapen en reeën.’’

Provinciaal ecoloog Hans Dekker laat weten dat Prolander, de uitvoeringsorganisatie van de provincie Drenthe, bezig is met het uitwerken van een plan. ,,Geen futuristisch bouwwerk. Het moet een zo eenvoudig en efficiënt mogelijke passage worden. Het moet niet zo zijn dat de hele omgeving op de kop wordt gezet. Het is gemeenschapsgeld en dat moeten we goed besteden.’’

‘Dieren weten binnen een week hoe het werkt’

Kreetz en Dekker benadrukken de noodzaak van de ingreep. Het Mantingerveld bestaat uit vier kleinere natuurgebieden die de afgelopen 25 jaar tot één geheel zijn gesmeed. De Hoogeveenseweg, een provinciale weg met vrijliggend fietspad, is een harde barrière in het grote geheel. ,,De waterhuishouding vormt in dit gebied één geheel en is van groot belang, maar wordt door de weg geblokkeerd.’’

Niet alleen het water, ook de flora en fauna hebben baat bij de passage. Kreetz: ,,Adders, loopkevers, hazen, konijnen, reeën, dassen en vossen steken over en worden geregeld doodgereden. Ook schapen, die het gras op de heide kort houden, kunnen dan veilig naar de andere kant. Plantenzaden migreren vaak via dieren. Zitten in de vacht van een schaap of tussen de hoefjes van een ree en komen op die manier op een andere plek terecht. Of de zaden zitten in het water en worden op die manier verspreid.’’

In de Onlanden, het waterbergings- en natuurgebied tussen Peize en Groningen, is al een faunabrug. En bij de N373, de weg van Roden naar Norg, wordt er binnenkort eentje aangelegd.

Op de vraag of het lang duurt voordat dieren weten dat ze precies op die plek veilig kunnen oversteken, antwoordt Kreetz: ,,Binnen een week weten ze hoe het werkt.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu