Dijkcheck weer van start

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat vanaf 30 maart weer checken hoe de dijken de winter zijn doorgekomen.

Tijdens de APK-keuring voor de dijken wordt gekeken waar herstelwerkzaamheden nodig zijn en wordt er gecontroleerd of de particuliere eigenaren zich houden aan de onderhoudsverplichtingen.