Dingspilhuus snel op agenda Westerveld

FOTO GERRIT BOER

Nu nieuwbouw van het Dingspilhuus van de baan is, ligt de bal bij B en W van de gemeente Westerveld. Die bepalen snel wat er wél gaat gebeuren met het dorpshuis van Diever.

Honderden inwoners van Diever woonden dinsdagavond de gemeenteraadsvergadering bij waarin de knoop werd doorgehakt over de finale plannen van de stichting Dingspilhuus. Na een kleine twee uur dropen ze zwaar teleurgesteld af: met twaalf tegen vijf stemmen serveerde de raad de volledige nieuwbouw af. Er lag 1,2 miljoen klaar, de door de stichting gevraagde extra half miljoen blijft in de gemeentelijke spaarpot. Stichtingsvoorzitter Alfred Schoenmaker, duidelijk geëmotioneerd, stapte na afloop naar voren en gaf burgemeester Rikus Jager de envelop met de door de raad verstrekte opdracht terug.

De allereerste vraag die zich op dit moment aandient is: wat gebeurt er nu wél met het bestaande Dingspilhuus? De nieuwbouwplannen gingen uit van sluiting op 1 juli van dit jaar, waarna de huidige, verouderde gebouwen zouden worden gesloopt. Het Dingspilhuus zou in beheer worden genomen door Schoenmaker en de zijnen, maar het huidige dorpshuis is nog altijd van de gemeente. Wethouder Erik van Schelven vertelt dat B en W zich op korte termijn beraden op de toekomst van het dorpshuis. ,,Begin maart al moeten we bepalen wat nu de eerstvolgende, zinvolle stap is.''

Strikt genomen ligt de bal nu bij de raad en niet bij het college, aldus de PvdA'er. ,,De opdracht aan de stichting is verstrekt door de raad.'' Maar die heeft dinsdagavond niet aangegeven hoe het nu verder moet. Van Schelven laat zich niet uit over het meest voor de hand liggende scenario: toch renoveren van het dorpshuis, nieuwbouw – maar dan goedkoper – of simpelweg sluiting. ,,Er zijn genoeg opties voorbijgekomen om op terug te grijpen.'' Voor de gebruikers van het Ding- spilhuus voorziet hij op korte termijn geen problemen. ,,Ze hebben zich, met sloop in het vooruitzicht, al georiënteerd op tijdelijk onderdak. De langere termijn is natuurlijk wél ongewis.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu