Dit is het nieuwe ziekenhuis van Hardenberg, waar veel patiënten uit Drenthe komen (en dat aantal groeit)

De betonkolos van Oost-Europese allure gaat binnenkort tegen de vlakte. Zaterdag verhuizen 84 patiënten van het ziekenhuis van Hardenberg naar het fonkelnieuwe gebouw even verderop. Een kwart van de patiënten komt inmiddels uit Drenthe. ,,Dat aantal groeit nog steeds’’, zegt bestuursvoorzitter Wouter van der Kam.

Wouter van der Kam is trots op het bevalbad in het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg.

Wouter van der Kam is trots op het bevalbad in het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg. Foto: Gerrit Boer

Terwijl elders ziekenhuizen dichtgaan of afdelingen moeten sluiten, verhuist het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg in kennelijk blakende gezondheid naar een nieuw gebouw met juist een breder zorgaanbod dan voorheen.

Saxenburgh Medisch Centrum is de nieuwe naam. Zaterdag is het sluitstuk van de zestig uur durende operatie ‘verhuizing’, als ook de pakweg tachtig overgebleven patiënten worden overgeplaatst. Te beginnen met de meest ernstige.

Baby’tje in couveuse

,,Dit is mijn tweede ziekenhuisverhuizing’’, zegt Saxenburgh-bestuursvoorzitter Wouter van der Kam. ,,In Zaandam verwachtte ik bij de eerste patiënt die overging een enorm bed met daaraan allerlei toeters en bellen. In plaats daarvan zag ik een piepkleine couveuse met daarin een baby’tje aan me voorbij trekken.’’

Wat Van der Kam maar wil zeggen: hoe goed je zo’n verhuizing ook voorbereidt, je wordt altijd verrast. ,,Zo’n verhuizing is altijd risicovol, hoe goed de planning ook is. Een patiënt kan in die paar honderd meter ter overbrugging hartritmestoornissen krijgen, of ineens medicijnen moeten hebben.’’

En dan is er ook nog corona, waardoor allerlei extra maatregelen nodig zijn. Manusjes-van-alles - die dan eens hier de helpende hand uitsteken, dan weer daar - zijn er zaterdag niet. ,,Iedereen blijft in zijn eigen team, om risico’s zo veel mogelijk in te dammen.’’

Waarom wel in Hardenberg (en niet in Hoogeveen en Stadskanaal)?

Voor 50 miljoen euro een nieuw ziekenhuis uit de grond stampen is niet niks. Van der Kam is blij met de nieuwste apparatuur op het gebied van mri- en ct-scanners, maar hij prijst ook het vaste bevalbad als nieuwe voorziening. Om nog maar te zwijgen van de ruimtelijke uitstraling van het gebouw. Hoe kan het toch dat in Hardenberg schijnbaar alles kan, terwijl even verderop in de ziekenhuizen van Hoogeveen en Stadskanaal de acute verloskunde en de spoedeisende hulp moesten sluiten vanwege een centralisatie in Emmen?

Van der Kam - van 2003 tot 2006 directeur van het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen - wil eigenlijk niks zeggen over het beleid van Treant Zorggroep wat betreft haar drie ziekenhuizen Bethesda, Refaja (Stadskanaal) en Scheper (Emmen). Tegelijkertijd laat hij aan duidelijkheid niets te wensen over. ,,Acute zorg en verloskunde vormen de basis van ieder ziekenhuis. Als die niet verleend kunnen worden, is het fundament weg.’’

Zwangere vrouwen uit Hoogeveen nu naar Hardenberg

Het Overijsselse ziekenhuis profiteert van de verschraling van het zorgaanbod elders. Van oudsher zijn Coevordenaren al sterk verbonden met ‘Hardenberg’, maar Van der Kam ziet nu ook bijvoorbeeld zwangere vrouwen uit Hoogeveen uitwijken naar zijn ziekenhuis. ,,Een kwart van het aantal patiënten komt al uit Drenthe en dat aantal groeit nog steeds.’’

Volgens Van der Kam is zijn ziekenhuis in trek omdat patiënten zich er geen nummer voelen. Dat lijkt een dooddoener van jewelste, net als termen als verbinding zoeken met de regio. ,,We zien de patiënt echt als klant, proberen zo veel mogelijk in te spelen op zijn of haar behoeftes. Als iemand uitslag van een onderzoek krijgt, wil degene zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is. Omdat we korte lijnen hebben, kunnen we snel een groepje deskundigen bij elkaar roepen om ter plekke die uitslag te bespreken. In plaats van een vervolgafspraak te moeten maken. We proberen zo goed mogelijk te luisteren naar de patiënt.’’

Ander voorbeeld: kinderen met diabetes zitten soms minder goed in hun vel, waardoor ze vaker gepest kunnen worden. Diabetes-verpleegkundigen van het ziekenhuis gaan dan uitleg geven op de school van zo’n kind, zodat medeleerlingen beter snappen waarom iemand met die ziekte soms anders reageert dan verwacht. ,,Dat is wat wij bedoelen met het zoeken van die verbinding.’’

Doorlopen roestvlekken

Het nieuwe gebouw geeft een totaal andere indruk dan de huidige betonconstructie, met haar doorlopen roestvlekken en getooid met felblauwe zonneschermen. De bruingroene buitenkant straalt rust uit. Zachte, warme kleuren en natuurtinten moeten zorgen voor een helende omgeving, zoals het ziekenhuis het noemt. ,,Mensen moeten zich op hun gemak voelen. Ze moeten zich zoveel mogelijk kunnen ontspannen, juist in vaak stressvolle tijden.’’

Het ziekenhuis probeert bezoekers ook af te leiden, met tekeningen op de muur met feiten waar vaak even over nagedacht moet worden. Zoals de wand met duizenden stippen in alle regenboogkleuren, begeleid met de melding dat het menselijk oog ongeveer 10.000 kleuren kan onderscheiden. Wie iets naar achteren stapt, ziet dat de stippen zelf weer een oog vormen. Of de gang vol blauwe balletjes met de tekst dat het longoppervlak van mensen minimaal 70 vierkante meter bedraagt, waarbij een link wordt gelegd met groene long het Vechtdal. Van veraf vormen de balletjes bomen.

Op de kinderafdeling laat het ziekenhuis weten dat ezels zo’n goed geheugen hebben dat ze sommige dingen wel 25 jaar kunnen onthouden. En wie weet nu dat slakken wel tot drie jaar kunnen slapen? De wandversieringen zijn mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Saxenburg Groep, dankzij donaties van particulieren en bedrijven.

Drents dorpsplein

Bij binnenkomst stuiten bezoekers meteen op het atrium, een grote ontvangstruimte met glazen overkapping waar ook wat gegeten en gedronken kan worden. ,,Vergelijk het met een Drents dorpsplein, waar ook iedereen elkaar ontmoet en waar reuring is.’’

Mensen die alleen komen om bloed te laten prikken, kunnen daarvoor vlak bij de ingang terecht. ,,Die hoeven niet het hele ziekenhuis door. Eenvoudige handelingen zijn geconcentreerd rond de ingang. Des te dieper je in het gebouw terechtkomt, des te intensiever de zorg zal zijn.’’ In de binnentuin in het hart van het gebouw groeien louter medicinale planten.

Spoedeisende hulp, huisartsenpost, eerste harthulp en de intensive care zijn bij elkaar ondergebracht in een acuut centrum. ,,Huisartsen en onze medisch specialisten kunnen daardoor nog beter samenwerken.’’ Zo’n indeling lijkt logisch, maar is het volgens Van der Kam lang niet altijd. ,,Dat komt omdat ziekenhuizen in de loop der jaren vaak uitgebreid en verbouwd worden, waardoor indelingen eigenlijk niet meer kloppen. Dat is het grote voordeel van nieuwbouw: alles zelf opnieuw bepalen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu