Dorpscoöperatie met 120 vrijwilligers in Hollandscheveld haalt mensen uit de puree: 'Wij doen ertoe'

Ze doen er in Hollandscheveld alles aan om te voorkomen dat de inwoners van het Hoogeveense dorp verkommeren, zeker in deze coronatijd. De dorpelingen weten het inmiddels: je doet nooit tevergeefs een beroep op de dorpscoöperatie.

Dorpsregisseur Jacomijn de Jong bezoekt de dorpsbewoners op de fiets.

Dorpsregisseur Jacomijn de Jong bezoekt de dorpsbewoners op de fiets. Foto: Gerrit Boer

Wie niet meer in staat is om zelf boodschappen te doen, zichzelf niet meer kan redden met het huishouden of om een praatje verlegen zit, kan een beroep doen op de dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt. Is er geen vervoer voor een noodzakelijk bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis? Dan biedt dorpsregisseur Jacomijn de Jong uitkomst: ze schakelt een vrijwilliger in voor het vervoer.

Maar liefst 120 vrijwilligers staan in het dorp met ruim 4500 inwoners klaar om de nood van hulpbehoevende dorpsgenoten te lenigen. Het omvangrijke vrijwilligerslegioen en De Jong – zij trad vijf jaar geleden aan als WMO-consulent/dorpsregisseur – zijn de fundamenten waarop het succes van de dorpscoöperatie rust. Sterker nog, volgens De Jong kan Hollandscheveld niet meer zonder. ,,Wij doen ertoe”, is haar vaste overtuiging.

Hollandschevelders omarmen coöperatie

Het succes komt volgens De Jong vooral omdat de Hollandschevelders hun dorpscoöperatie omarmen. ,,Het is van de inwoners, wij doen het samen en mensen voelen het dan ook als ‘iets van ons’. Uit een enquête die we enkele jaren geleden hielden, bleek dat vooral de laagdrempeligheid als prettig wordt ervaren. De aanloop bij het dorpscentrum Het Anker, waar ons kantoor zit, nam in de afgelopen jaren ook alleen maar toe.”

Toch is er volgens De Jong nog een zekere schroom achter sommige voordeuren om hulp in te roepen. Door de coronacrisis zijn volgens haar mensen voorzichtiger geworden. In een flyer die is verspreid onder de inwoners van Hollandscheveld, staat dat de dorpscoöperatie werk wil maken van omzien naar elkaar. ,,Met elkaar willen we proberen te voorkomen dat mensen in stilte in de puree komen te zitten. Die stilte willen wij doorbreken.”

,,Aan de andere kant willen wij niet bemoeizuchtig zijn, maar we hebben wel zorgen”, stelt de dorpsregisseur. ,,Het zou handig zijn als we van nog meer kanten input krijgen om mensen te benaderen. Natuurlijk, er wordt al veel gedaan door bijvoorbeeld buren onderling en corona heeft dat versterkt”, zegt De Jong, al bestaat volgens haar ook de vrees dat mensen door corona nog meer vereenzamen. ,,Wij hopen dat we via onze wijkcontactpersonen meer contacten krijgen. Dat is echt nodig. Ik zou mensen die hulp nodig hebben dan ook willen oproepen over hun eigen schroom heen te stappen. Geef het door!”

Hulp op het sociale vlak

Op het sociale vlak levert de dorpscoöperatie ook de nodige inspanningen om het voor de hulpbehoevenden in Hollandscheveld wat aangenamer te maken. Zo is het niet alleen de zorg waar hulp wordt geboden. ,,We gaan steeds breder kijken”, zegt De Jong, ,,en proberen na te gaan waar behoefte aan is.’’ In dat verband wijst zij op het zogeheten Kanskaarten-project in samenwerking met enkele andere organisaties. Een jaar lang hebben vrijwilligers erover gedaan om alle 2200 adressen in Hollandscheveld zo’n kanskaart persoonlijk te overhandigen. Deze kanskaart, die later ook weer is opgehaald, is voor iedereen met een laag inkomen een middel om de ondersteuning te krijgen waar men recht op heeft. Op deze kaart staan vijftien (financiële) regelingen waarop men een beroep zou kunnen doen.

,,We hebben geen onderscheid willen maken en alle adressen bezocht. Ook degene die in een mooi, groot, vrijstaand huis woont, kreeg een kanskaart. Daarvan zou je op het eerste gezicht niet zeggen dat die een regeling nodig heeft. Je weet per slot van rekening nooit hoe de situatie achter de voordeur is”, stelt De Jong.

Laaggeletterdheid

,,Zo komen we steeds op een andere manier als dorpscoöperatie in beeld bij de inwoners”, stelt dorpsregisseur De Jong. Ook is de laaggeletterdheid in kaart gebracht. Uit een inventarisatie is gebleken dat Hollandscheveld fors boven het landelijk gemiddelde zit.

Uniek is de wijze waarop in Hollandscheveld de eigen zorg wordt georganiseerd. Nergens in ons land gebeurt dit op deze manier. Sinds 2018 zijn de WMO-hulp en de wijkverpleging samengevoegd. Samen met vier zorgaanbieders is er nu een aanspreekpunt waar de dorpsbewoners voor alle vormen van zorg in de thuissituatie terecht kunnen. Deze functionaris of maotwerker regelt de complete zorg en overlegt met de inwoner welke zorg of ondersteuning nodig is.

Voor de inwoners zijn deze maotwerkers vaak bekende gezichten, omdat zij als wijkverpleegkundige of dorpsregisseur al bij de mensen over de vloer kwamen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu