Gemiddelde Drent heeft meer vertrouwen in politie dan in politici. En Jetta Klijnsma scoort beter dan Mark Rutte

Op het Provinciehuis is werk aan de winkel. Inwoners willen graag vaker bij de besluitvorming worden betrokken, maar weten nauwelijks hoe dat in het Drents Parlement in zijn werk gaat. Foto DvhN

Van het vierde kabinet Rutte moet de gemiddelde Drent weinig hebben. Het provinciebestuur van Jetta Klijnsma geniet meer vertrouwen, maar de politie staat bovenaan.

Het vertrouwen in de Drentse gemeenten ligt nipt onder dat in de provincie, zo blijkt uit een onderzoek dat het Drents Parlement (Provinciale Staten) liet houden. De Statenleden gaan er volgende week woensdag over praten.

Geen ver-van-mijn-bed-show meer

De provinciale politiek is voor veel mensen een ver-van-mijn-bed show, maar daarin willen de Statenleden verandering brengen. Een commissie onder leiding van Roy Pruisscher (ChristenUnie) is druk in de weer met allerlei plannen. Om beter beslagen ten ijs te komen, is er ook een onderzoek uitgevoerd naar hoe de inwoners van Drenthe erover denken en wat hun wensen zijn.

Dit is uitgevoerd via het Drents Panel , een door de provincie in het leven geroepen gezelschap waarin inwoners hun mening geven over allerlei zaken. Van de 5441 leden hebben 4307 leden de vragen beantwoord. Daarbij gaat het vooral om wat oudere mensen: van de respondenten is 43 procent ouder dan 65, terwijl ongeveer 20 procent van de totale bevolking die leeftijd heeft.

Driekwart wil graag meepraten

Slechts 13 procent van de ondervraagden voelt zich redelijk of sterk verbonden met het Drents Parlement. Ruim een kwart voelt zich er helemaal niet mee verbonden of kent het niet. Toch wil bijna driekwart van de ondervraagden wel degelijk meepraten over allerlei onderwerpen die er aan de orde komen. Dit geldt vooral als het om hun eigen leefomgeving gaat. Het is sterk afhankelijk van het onderwerp of en zo ja hoe mensen willen meepraten.

Op een schaal van 1 tot 5 scoort het provinciebestuur 3,22 als het gaat om de vraag hoeveel vertrouwen de ondervraagden erin hebben. Daarbij staat 1 voor helemaal geen vertrouwen en 5 voor heel veel vertrouwen. De gemeenten scoren gemiddeld 3,18. De rijksoverheid 2,64 en het kabinet 2,30, waarbij 2 staat voor weinig vertrouwen en 3 voor een beetje vertrouwen. De politie scoort 3,67 en komt daarmee dicht bij veel vertrouwen. De rechtspraak 3,58.

Werk aan de winkel

De conclusie is dus dat mensen het Drents Parlement slecht kennen, maar wel degelijk willen meepraten over het beleid van de provincie. Dus is er werk aan de winkel: de Statenleden moeten op zoek naar nieuwe manieren om met de Drenten in gesprek te komen. Op dit punt leiden vele wegen naar Rome: bewonersbijeenkomsten in de buurt, contacten via sociale media, gesprekken met politici en ambtenaren, debatbijeenkomsten enzovoorts. Wat betreft de ondervraagden kan dit allemaal: ze zeggen van geen enkele mogelijkheid dat dit een slecht middel is.

Nieuws

Meest gelezen

menu