Drenten eisen bij Raad van State met gaswinschade zelfde behandeling Groningers

Foto: Archief Kees van de Veen

Tegenstanders van een gaswinningsplan voor de kleine gasvelden rondom Assen, Vries, Tynaarlo, Smilde, Roden en Een verwijten minister Wiebes van EZK van het uitpersen van Drentse velden om het afbouwen van het Groningse gasveld te compenseren.

,,Dit is niet afbouwen van gas winnen, dit is uitpersen van laatste druppel,’' zei J. Kessen van Stop Gaswinning Marsdijk Nu vandaag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State in Den Haag. 

Een groot aantal tegenstanders, waaronder vijf Drentse gemeentes, vindt het welletjes met de gaswinning. Volgens hen zijn er meer dan voldoende (duurzame) alternatieven beschikbaar om aan energie te komen. ,,Daarvoor hoeft niet nog eens de laatste drie procent gas uit de Drentse velden te worden geperst,'' zei een andere bezwaarmaker.

De Stop Gaswinning Marsdijk Nu-zegsman benadrukte dat het oppompen van de laatste resten gas uit de Drentse velden niet kan zonder fracking. Dat zou uit een TNO-onderzoek blijken. De woordvoerster van EZK-minister Wiebes ontkende dat evenwel in alle toonaarden. ,,Dit winningsplan maakt fracking niet mogelijk, dat kan alleen als de NAM een nieuw plan indient.''

Drenten en Groningers

Hoe dan ook vinden de tegenstanders elke vorm van gaswinning het risico van versnelde bodemdaling en aardbevingen niet waard, zo bleek in Den Haag. Bovendien hebben zij grote twijfels of de Rijksoverheid en de NAM wel alle schade gaat vergoeden die door de gaswinning wordt veroorzaakt.

,,Waarom worden wij in Drenthe anders behandeld dan de Groningers? Wij moeten bewijzen dat de schade aan onze woningen door de gaswinning komt. In Groningen moet de NAM bewijzen dat de schade niet door het gas winnen komt. Waarom meet men met twee maten. Ik woon vlak bij het spoor, dus ik kan het wel vergeten als ik schade heb,’ zei J. Marskamp.

Verwaarloosbaar

Volgens de woordvoerster van EZK is de situatie in Drenthe niet te vergelijken met die in Groningen, ,,de kans op bevingen en schade in Drenthe is verwaarloosbaar klein. Niet te vergelijken met de schade op en rond het Groningse gasveld. Bovendien wordt alle schade door de Commissie Mijnbouwschade beoordeeld.''

De raadsman(W. van der Velde) van de Drentse gemeenten wees er vervolgens op dat de bewoners in Noord-Drenthe zo dicht bij Groningen wonen dat zij zeker hetzelfde behandeld moeten worden als de Groningers. Want aardbevingen houden zich nu eenmaal niet aan gemeente- en provinciegrenzen, ,,de schaderegeling in dit gaswinplan is niet toereikend. Als er schade is weten de burgers niet waar ze aan toe zijn en hoe ze die moeten verhalen. De schaderegeling moet gelijk zijn aan die van Groningen. Mensen zijn het zat om van het kastje naar de muur worden gestuurd.''

KNMI

De zegsvrouw van EZK voegde er nog aan toe dat de NAM 'onverplicht’ extra seismische – en zogenoemde bodemversnellingsmeters heeft geplaatst, die bodembewegingen in de gaten houden ,,die worden door het KNMI gemonitord en zodra er iets aan de hand is kunnen we direct ingrijpen.''

Een groot aantal omwonenden, belangenorganisaties en gemeenten vroegen dinsdag aan de Raad van State om het winningsplan voor de kleine gasvelden rondom Assen de nek om te draaien.

Hoewel ’s lands hoogste bestuursrechtscollege in vergelijkbare rechtszaken over gaswinning in kleine velden minister Wiebes en de gaswinbedrijven bijna altijd in het gelijk heeft gesteld, hopen de Drenten dat zij als eerste een fatale spaak in het wiel van de gaswinningsplannen voor de kleine velden kunnen steken. 

Mijnbouwwet

Tijdens de zitting in Den Haag bleek de Mijnbouwwet net als in eerdere rechtszaken over kleine gasvelden wederom het grootste struikelblok. Want die wet biedt de minister, als hij daar al behoefte aan zou hebben, nauwelijks mogelijkheden om een gaswinningsplan te weigeren.

De raadsman van de vijf Drentse gemeenten zei te hopen dat de Raad van State dit keer eens verder kijkt dan alleen die Mijnbouwwet. Hij eist dat het bestuursrechtscollege minister Wiebes dwingt nu eindelijk eens te kijken naar de grote maatschappelijke nadelen die gaswinning met zich mee brengt. Hij wees daarbij op het sterk afnemen van het maatschappelijk draagvlak in Drenthe. 

Zo vroeg de raadsman van de gemeenten om een uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van het boren, het winnen van gas en het dalen van de bodem voor de natuur. Normaal moet voor elk bovengronds project een uitgebreid natuuronderzoek worden gedaan als het project in of naast een zwaar beschermd Natura-2000 gebied ligt, zoals het Drentsche Aa-gebied. Maar voor ondergrondse projecten is dat nog steeds niet nodig. Dat moet snel veranderen, zei de raadsman. 

De Raad van State doet binnen zes à twaalf weken einduitspraak.

Nieuws

Meest gelezen

menu