Drenthe benoemd tot experimenteergebied om landbouw te verduurzamen

Foto: ANP

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Drenthe aangewezen als experimenteergebied voor het verduurzamen van de landbouwsector.

De keuze is op Drenthe gevallen omdat hier in de melkveesector al ervaring is opgedaan met het belonen van agrarische ondernemers op concrete doelen. Het gaat dan onder meer om boeren die hun stikstofuitstoot verminderen, de biodiversiteit verbeteren en rekening houden met de bodemkwaliteit. Wanneer boeren op deze punten concrete verbeteringen laten zien, ontvangen ze van de provincie Drenthe een financiële beloning.

Deze vorm van werken wordt nu verder uitgebreid. Het komende jaar werkt het ministerie van aan het maken van een ‘basisset’ van concrete duurzaamheidsdoelen voor de gehele landbouwsector.

‘Voorbeeld voor rest van Nederland’

‘We hebben in dit project een voortrekkersrol en stimuleren en ondersteunen hiermee de landbouw om verder te verduurzamen’, aldus het persbericht. ‘Daarnaast is het project bedoeld om kennis te vergroten en onderling te delen. Dat Drenthe is aangewezen als experimenteergebied zie ik als een blijk van waardering voor onze aanpak. Deze aanpak werkt voor Drenthe, en kan een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu