Drenthe gaat geitenhouders verder aan banden leggen

Geiten kunnen een risico opleveren voor de volksgezondheid. Foto Shutterstock

Strengere regels zijn nodig voor de geitenhouderijen, vindt de provincie Drenthe. Nieuwe initiatieven en uitbreidingen zijn straks niet meer mogelijk.

De risico’s voor de volksgezondheid zijn te groot, stelt het provinciebestuur op basis van bevindingen van het RIVM. Woensdag bleek daarom dat er in het Drents Parlement veel steun is voor strengere regels. Bestaande bedrijven met geiten kunnen gewoon doorgaan, maar de ondernemers mogen niet uitbreiden of omschakelen van bijvoorbeeld koeien op geiten. Waar geitenboerderijen gezondheidsrisico’s in hun omgeving opleveren, gaat de provincie bekijken of verplaatsing mogelijk is.

Actiever ingrijpen

Wat Statenlid Roy Pruisscher (ChristenUnie) betreft, mag de provincie hier wel wat actiever ingrijpen. Gedeputeerde Henk Brink (VVD) wees er echter op dat de provincie niet veel juridische mogelijkheden heeft en afhankelijk is van vrijwillige medewerking van de betreffende geitenhouder. Wel waakt de provincie ervoor dat een eventuele verplaatsing niet gepaard gaat met uitbreiding van de geitenhouderij.

Het aantal geiten in Nederland neemt al enige jaren toe. In Drenthe telde het CBS in 2020 een kleine 16.000 geiten. In Gelderland en Brabant waren het er respectievelijk 117.000 en 141.000. Volgens het RIVM kampen mensen in de omgeving van geitenhouderijen relatief vaak met een longontsteking. Hoe dat precies komt, is nog onduidelijk.

De regels voor de geitenhouderijen kwamen aan de orde bij de Omgevingsvisie voor Drenthe. Hierin staan regels voor de ruimtelijke ordening in Drenthe. Op zichzelf is het aan de gemeenten om in het Bestemmingsplan regels te stellen aan geitenhouderijen. Maar Volgens de provincie gaat het te lang duren als de gemeenten dat allemaal afzonderlijk doen. Daarom worden de bepalingen in de Omgevingsvisie aangescherpt.

Nieuws

menu