Ganzen, dassen en roeken vreten voor 1,7 miljoen euro aan landbouwgewassen op in Drenthe. Daarmee valt de schade relatief mee

De provincie Drenthe heeft vorig jaar ruim 286.000 euro aan gewasschade vergoed. De schade wordt veroorzaakt door beschermde diersoorten.

Kolganzen gaan op de wieken in een weiland. Ganzen veroorzaken steeds meer schade aan grasland.

Kolganzen gaan op de wieken in een weiland. Ganzen veroorzaken steeds meer schade aan grasland. Foto archief Jan de Vries

In totaal werd in Nederland 31,6 miljoen euro uitgekeerd, een record. Drenthe is na Flevoland het goedkoopst uit. Dat blijkt uit cijfers van BIJ12, de organisatie die gewasschade afhandelt namens de provincies.

In de afgelopen tien jaar is in Drenthe in totaal bijna 1,7 miljoen euro uitgekeerd. Om dat bedrag in perspectief te plaatsen: in Friesland werd alleen al in 2020 meer dan 10 miljoen euro uitgekeerd. In Groningen 872.849 euro. In Flevoland was de provinciale overheid met een bedrag van 260.079 euro vorig jaar nog net iets goedkoper uit. Dat de schade afgelopen jaar flink in de papieren liep, wordt deels verklaard door een hogere prijs van het gras in het voorjaar.

Kolgans en grauwe gans vreten het meest

Bijna twee derde van al het in Drenthe uitgekeerde geld is voor schade aan grasland, vrijwel geheel veroorzaakt door de kolgans en de grauwe gans. In het hele land zorgen grasland vretende ganzen voor 90 procent van de totale schade.

De tekst gaat verder onder de infografiek.

,,Vooral in het voorjaar eten ganzen het verse gras dat net begint te groeien’’, weet Alfred Dreijer, deskundige bij de provincie Drenthe. ,,Met de tegemoetkoming kunnen veehouders bijvoorbeeld vervangend voer kopen.’’

Aanvragen voor een tegemoetkoming moeten aan tal van voorwaarden voldoen. Een vereiste is bijvoorbeeld dat boeren wel moeten proberen om de schade te voorkomen. Bijvoorbeeld door een ontheffing voor afschot aan te vragen of door verjagende linten in het grasland te plaatsen.

Ook de das is tafelgast

Na grasland is snijmais in Drenthe het gewas waaraan de meeste schade wordt toegebracht, de afgelopen tien jaar voor 189,928 euro, belangrijkste tafelgast is hier de das.

,,Tegen de das hoeven boeren geen maatregelen te nemen’’, legt Dreijer uit. ,,Dat is onbegonnen werk. Er zijn eigenlijk geen werende maatregelen voor dassen. Het is niet billijk om te eisen toch iets te doen wat niet werkt.’’

In 2020 verschalkte de vos ongeveer 200 kippen bij agrarische bedrijven in Drenthe, zo blijkt uit de cijfers. Een enkele keer was een steenmarter de dader. Wolven doodden van 2015 tot en met 2020 ongeveer 170 schapen, een schadepost van ruim 46.000 euro. Honden waren verantwoordelijk voor de dood van 7 schapen.

Wilde zwijnen zijn in Drenthe niet welkom, maar soms duiken ze toch op. Vorig jaar veroorzaakten ze 2.600 euro schade aan snijmais. Reeën doen zich graag tegoed aan bloembollen, maar die schadepost bleef de afgelopen tien jaar beperkt tot een kleine 12.000 euro.

Wat wel opvalt is dat het uitgekeerde bedrag in Drenthe in de afgelopen jaren nogal is opgelopen. In 2011 werd ‘slechts’ 38.000 euro uitgekeerd. Tot nu toe was 2017 met 356.344 euro het duurste jaar.

Geen eenduidige verklaring voor kostenstijging

,,Dat is vanzelfsprekend bekend’’, zegt Dreijer. ,,Maar we hebben daar geen eenduidige verklaring voor. Een deel zal wellicht inflatie zijn. Een vroeg of een laat voorjaar maakt qua groei van de gewassen ook nogal een verschil. Als mais bijvoorbeeld lang klein blijft is het heel kwetsbaar. En mogelijk is de bereidheid om schade te claimen toegenomen. Het kan best zijn dat bijvoorbeeld voorlichting door LTO de boeren helpt om aanvragen in te dienen.’’

Of alle regels omtrent faunaschade nog goed zijn zoals ze zijn, wordt ergens na de zomer bekeken, wanneer het uitvoeringsplan Flora & Fauna (waar de regeling onder valt) opnieuw wordt bestudeerd. Is het ganzenbeleid nog actueel? Zijn er natuurorganisaties of boerenorganisaties die aanscherpingen willen? Dat soort vragen komt dan op tafel.

,,Schade aan gewassen is wel iets waar we mee moeten leven’’, besluit Dreijer. ,,We zijn een boerenprovincie, we zijn een groene provincie, we willen wilde dieren in Drenthe, dus schade zal er altijd zijn.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu