Drenthe komt vele miljoenen tekort op ontwikkeling natuur. Valt er in Brussel nog geld te halen?

De kosten voor natuurontwikkeling en -herstel in Drenthe rijzen de pan uit. Het oorspronkelijke budget voor het meerjarenprogramma bedraagt 754 miljoen euro, daar moet 5 procent bij, ofwel bijna 38 miljoen euro.

Natuurgebied De Onlanden is een mooi voorbeeld van de combinatie van natuurontwikkeling en waterberging in natte tijden.

Natuurgebied De Onlanden is een mooi voorbeeld van de combinatie van natuurontwikkeling en waterberging in natte tijden. Foto: Jaspar Moulijn

Het geld is nodig om natuurgebieden te versterken, om landbouwgrond aan te kopen om er natuur van te maken of om boeren over te halen meer natuur met hun agrarische activiteiten te combineren. De provincie gaat geen verplichtingen aan als daar geen financiële dekking voor is, verzekerde gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) woensdag tijdens een bijpraatsessie voor Statenleden.

Niet alle doelstellingen haalbaar

Dit betekent dus dat de provincie niet alle natuurdoelstellingen kan halen als er niet meer geld voor komt. Daarom gaat de provincie proberen bij onder meer de Europese Unie meer geld los te krijgen.

In 2013 maakten Rijk, provincies en andere organisaties ambitieuze plannen om de natuur in Nederland te versterken, meer diversiteit te realiseren in dieren- en plantensoorten en natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ook zijn er natuurgebieden aangelegd die in natte tijden als waterberging kunnen dienen. Het gebied De Onlanden tussen Peize, Eelde en Groningen zijn daarvan een sprekend voorbeeld.

Venijn zit in de staart

Het programma startte in 2016 en in 2027 moet het klaar zijn. Drenthe moet 15.500 hectare natuur realiseren of versterken, dat doel is nu zo’n beetje voor de helft gerealiseerd. Het venijn zit echter in de staart, Jumelet moet slimme oplossingen bedenken om die andere helft ook te realiseren.

Probleem is bijvoorbeeld dat de grondprijzen nogal zijn gestegen. Een hectare landbouwgrond kostte in 2016 nog 50.000 euro, daar moet je nu gauw 70.000 euro voor op tafel leggen. Ook zijn de kosten toegenomen van bedrijfsverplaatsingen en dergelijke.

Intussen is al wel gebleken dat de Europese Unie rekening houdt met die kostenstijgingen en al extra geld op tafel heeft gelegd. Jumelet heeft goede hoop dat het gaat lukken meer financiële middelen uit Brussel te halen. Punt is wel dat ze bij de EU alleen betalen als ook andere overheden of fondsen een bijdrage leveren.

De bijpraatsessie was informatief bedoeld, toch nam Statenlid Nico Uppelschoten (PVV) alvast een voorschot op de politieke discussie over dit onderwerp. Hij vraagt zich af hoe ver de provincie wil gaan bij het herstellen van de natuur en wanneer de doelstellingen gehaald zijn. Jumelet wees op de afspraken waar de provincie zich in 2013 aan heeft verbonden en die zij zal moeten realiseren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu