Drenthe komt vele miljoenen tekort op ontwikkeling natuur. Valt er in Brussel nog geld te halen?

De kosten voor natuurontwikkeling en -herstel in Drenthe rijzen de pan uit. Het oorspronkelijke budget voor het meerjarenprogramma bedraagt 754 miljoen euro, daar moet 5 procent bij, ofwel bijna 38 miljoen euro.

In natuurgebied De Onlanden wordt natuurontwikkeling met waterberging gecombineerd.

In natuurgebied De Onlanden wordt natuurontwikkeling met waterberging gecombineerd. Foto: Jaspar Moulijn

Het geld is nodig om natuurgebieden te versterken, om landbouwgrond aan te kopen om er natuur van te maken of om boeren over te halen meer natuur met hun agrarische activiteiten te combineren. De provincie gaat geen verplichtingen aan als daar geen financiële dekking voor is, verzekerde gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) woensdag tijdens een bijpraatsessie voor Statenleden.

Niet alle doelstellingen haalbaar

Nieuws

menu