Drenthe krijgt 72,5 miljoen euro om karakteristieke planten en dieren uit de provincie te beschermen. Natuur in Natura-2000 gebieden wordt versterkt en verbeterd

De provincie Drenthe heeft 72,5 miljoen gekregen van het Rijk om natuur in twaalf van de veertien Natura-2000 gebieden te verbeteren. In het Fochteloërveen wordt uniek hoogveen hersteld, in het Holtingerveld worden de waterhuishouding en het heischraal grasland verbeterd en in het Mantingerzand en Mantingerbos komen meer kansen voor bos-, beek- en heidelandschap.

Het Fochteloërveen.

Het Fochteloërveen. Foto: Gerda Douma

Deze herstelmaatregelen zijn onderdeel van de structurele aanpak stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met dit geld wil de provincie Drenthe de natuur de komende drie jaar verder versterken en verbeteren.

In de startblokken

‘Drenthe heeft een grote opgave bij het herstellen van de natuur en bij het voorkomen dat tal van karakteristieke plant- en diersoorten uit Drenthe én Nederland verdwijnen,’ stelt gedeputeerde Henk Jumelet in een persbericht.

De natuur wordt aangepakt in samenwerking met de waterschappen en de betrokken eigenaren: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en het Drents Particulier Grondbezit.

Drenthe telt veertien Natura 2000-gebieden, waarvan er twaalf stikstofgevoelig zijn. Jumelet: ‘De opgave is veel groter dan dat er financiën beschikbaar zijn. Daarom ligt de prioriteit de komende drie jaar onder meer op het verbeteren van de kwaliteit van bestaande natuurgebieden en  op verbetering van de waterhuishouding. De concrete uitvoering vindt plaats in acht deelgebieden.' Meteen na de zomer gaat de uitvoering van start.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu