Drenthe krijgt 72,5 miljoen euro om karakteristieke planten en dieren uit de provincie te beschermen. Natuur in Natura-2000 gebieden wordt versterkt en verbeterd

De provincie Drenthe heeft 72,5 miljoen gekregen van het Rijk om natuur in twaalf van de veertien Natura-2000 gebieden te verbeteren. In het Fochteloërveen wordt uniek hoogveen hersteld, in het Holtingerveld worden de waterhuishouding en het heischraal grasland verbeterd en in het Mantingerzand en Mantingerbos komen meer kansen voor bos-, beek- en heidelandschap.

Het Fochteloërveen.

Het Fochteloërveen. Foto: Gerda Douma

Deze herstelmaatregelen zijn onderdeel van de structurele aanpak stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met dit geld wil de provincie Drenthe de natuur de komende drie jaar verder versterken en verbeteren.

In de startblokken