Drenthe maakt extra ruimte voor foeragerende ganzen. 500 hectare boerenland gezocht

Drenthe moet 500 hectare grond extra krijgen waar ganzen kunnen foerageren. Die ruimte moet in landbouwgebieden gevonden worden.

Ganzen weten Drenthe steeds beter te vinden en dat is niet tot ieders genoegen.

Ganzen weten Drenthe steeds beter te vinden en dat is niet tot ieders genoegen. Foto DvhN

Met name in de gebieden Leekstermeer, Hunze, Bargerveen, Coevorden, Dwingelderveld en Nijeveen zullen meer boeren ganzen een picknickplek gaan bieden. Dit is een van de onderdelen van het ganzenakkoord dat de Fauna Beheerseenheid (FBE) Drenthe onlangs het provinciebestuur heeft aangeboden. In de FBE zitten vertegenwoordigers van natuurorganisaties, terreinbeherende organisaties, de landbouw en van jagers.

Heikel