Drenthe met lege handen

Foto Archief DvhN / ANP ANP

Drenthe staat buitenspel bij de komst van vijftig windturbines in de Drentse Monden. Alle pogingen om grip te krijgen op de besluitvorming rond windmolenlocaties zijn gestrand.

Drenthe staat buitenspel bij de komst van vijftig windturbines in de Drentse Monden. Alle pogingen om grip te krijgen op de besluitvorming rond windmolenlocaties zijn gestrand.

Kansloos
Woensdag was het een sombere dag voor de burgers die menen dat hun bestuurders nog veel kunnen uitrichten om de scherpe kantjes van het windmolenbeleid bij te vijlen. De PVV en D66 dienden gistermiddag in de Provinciale Staten moties in waarin zij vroegen om extra tijd voor het vinden van een oplossing. Die moties waren kansloos.

Niet omdat de wil ontbrak bij de provinciale bestuurders om de handen uit de mouwen te steken, maar de provincie is geen partij in deze zaak. ,,Het gaat om de bevoegdheid van de minister en alleen de Tweede Kamer kan die wijzigen'', onderstreepte gedeputeerde Tjisse Stelpstra. ,,De minister geeft ons geen extra tijd. Ik wek geen valse hoop.''

Kort geding
Eerder op de dag had de rechtbank de hoop van de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze de grond in geboord. Beide gemeenten hadden een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Economische Zaken, maar de eis (niet het Rijk maar de provincie is het bevoegd gezag voor plaatsing van windmolens) werd door de rechtbank afgewezen.

,,Een afknapper'', reageert wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn, verwijzend naar de in zijn ogen magere argumentatie die aan het vonnis ten grondslag ligt. De rechtbank gaat uit van feitelijk één groot windpark De Drentse Monden en Oostermoer; en dan ligt de beslissingsbevoegdheid bij de minister. Advocaat mr. Jan Veltman van beide gemeenten spreekt van ‘een magere onderbouwing' die geen recht doet aan de argumenten van de gemeenten. Het zijn de gemeenteraden die nu moeten besluiten of zij tegen het vonnis in beroep gaan.

Inmiddels gaat minister Henk Kamp door. Op 4 maart maakt hij het inpassingplan voor het windpark in de Veenkoloniën wereldkundig. Iedereen heeft dan zes weken de tijd om er wat van te vinden.

Teleurgesteld
Ook de provinciale statenleden reageerden woensdag ‘zwaar teleurgesteld' op de uitspraak van de rechter. De kwestie kwam nog ruim aan bod in de Provinciale Staten dankzij ingediende moties van de PVV en D66. Maar die boden alleen maar ‘een dode mus', aldus de andere partijen.

Daarentegen was er wel statenbrede steun voor een op het nippertje ingediende motie van de PvdA die niets anders beoogt dan het verlies voor Drenthe een iets dragelijker aanzien te geven. De statenleden eisen dat GS erop toeziet dat de minister rekening houdt met de voorwaarden die de provincie stelt. ,,Dus geen dubbele lijnopstelling in Drouwenermond'', licht vice-fractievoorzitter Henricus Loof toe. ,,Denk ook aan meer afstand tot de woningen, het verruimen van het zoekgebied voor de turbines en het bieden van voldoende compensaties.''

Als minister Kamp dat onvoldoende doet, dan moeten Gedeputeerde Staten daartegen formeel bezwaar maken bij EZ, aldus de motie.

Nieuws

Meest gelezen

menu