Drenthe op het vinkentouw: te weinig geld uit Europa voor stimulering economie

Net nu Drenthe flink investeert in de bedrijvigheid, dreigt er minder geld te komen uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). Gedeputeerde Henk Brink (VVD) probeert het tij te keren, Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen helpt daarbij.

Gedeputeerde Henk Brink nam vrijdag een rapport van twintig bedrijven in ontvangst waarin  staat wat er de komende jaren allemaal moet gebeuren om de procesindustrie bij de tijd te houden. Volgens Brink is het Europese geld hiervoor hard nodig.

Gedeputeerde Henk Brink nam vrijdag een rapport van twintig bedrijven in ontvangst waarin staat wat er de komende jaren allemaal moet gebeuren om de procesindustrie bij de tijd te houden. Volgens Brink is het Europese geld hiervoor hard nodig. Foto Chemport Europe

Stilstand is achteruitgang, er is werk aan de winkel. Drentse bedrijven moeten goed personeel werven, vernieuwen, andere energiebronnen aanboren, milieuvriendelijker worden. Maar helaas, hiervoor dreigt de komende zeven jaar in totaal 50 miljoen euro minder geld uit Europa beschikbaar te komen dan waar Noord-Nederland op inzet. Oorzaak: Nederland is ‘te rijk’ om een voor een groter aandeel uit het EFRO in aanmerking te komen.

Den Haag verdeelt het geld

Het geld komt uit Brussel, maar het wordt in Den Haag over de Nederlandse regio’s verdeeld. Brink volgt dan ook met argusogen de discussie hierover in de Tweede Kamer, die deze week plaatsvond. Het wordt tijd de zaak bij te stellen, vindt hij.

Wat is het geval? Brink: „Het EFRO heeft tot doel de economische verschillen tussen de regio’s kleiner te maken. Onlangs is hiervoor weer het budget voor de komende zeven jaar vastgesteld. In Brussel redeneren ze dat het inkomen per hoofd van de bevolking in Nederland meer dan 20 procent boven het Europese gemiddelde ligt. Het EFRO-budget voor Nederland is daarom 20 procent gekort.”

Op zich niet onredelijk, zo lijkt het, maar Brink vreest dat ‘Den Haag’ nu de korting gelijk over alle regio’s in Nederland gaat verdelen. En dat vindt Brink niet terecht. „Drenthe, Friesland en Flevoland hebben een positie als transitiegebied, omdat het gemiddelde inkomen hier lager is dan het Europees gremiddelde. Hier bedraagt het inkomen gemiddeld 89 procent van het Europees gemiddelde, in Noord-Holland is dat wel 170 procent. Daarom is het niet redelijk om Drenthe en Friesland te korten.”

Hoop gevestigd op noordelijke Kamerleden

Brink heeft zijn hoop gevestigd op de noordelijke kamerleden. Op 25 november maakt deTweede Kamer de verdeelsleutel bekend. Goed nieuws: Agnes Mulder van het CDA heeft al bij haar partijgenoot staatssecretaris Mona Keijzer aan de bel getrokken. Zij zegde afgelopen week nog toe dat de drie genoemde provincies op een relatief groot aandeel van het Europese geld kunnen rekenen. „Het ziet er dus goed uit”, zegt Mulder. Het is volgens haar verstandig dat de noordelijke provincies op het vinkentouw blijven zitten. „Ik geloof het pas als het echt gerealiseerd is.” Henk Brink is er niet gerust op. Hij vreest dat de korting wel degelijk wordt toegepast op de minder welvarende regio’s.

Brink heeft het geld ook hard nodig, zegt hij, want het Drentse bedrijfsleven staat voor grote uitdagingen. Zo kreeg hij vrijdag nog van twintig bedrijven in de procesindustrie een agenda aangeboden van allemaal zaken die ze de komende jaren samen willen regelen. Bij die bedrijven gaat de komende tien jaar bijvoorbeeld 70 procent van de medewerkers met pensioen en voor hen moeten dus goed opgeleide vervangers komen. Daarnaast moeten ze vernieuwen op het gebied van energieverbruik en grondstoffen gaan recyclen.

Brink: „Ik ben er trots op dat deze Drentse bedrijven dat samen aanpakken. Je kunt van elkaar leren. En we kunnen het EFRO-geld goed gebruiken om dit soort ontwikkelingen te ondersteunen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu