Drenthe worstelt met sociaal beleid

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) van Drenthe.

De provincie Drenthe worstelt met haar sociale beleid voor de komende jaren. Het huiswerk van gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) werd woensdag afgekeurd.

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Dus toen alle Statenfracties hun eerste zegje hadden gedaan over de twaalf A4-tjes tellende notitie sociaal beleid 2016-2019, trok Jumelet zijn stuk weer in. Het bracht hem ‘enigszins in verlegenheid’, maar hij noemde een groot deel van de forse kritiek van de Statencommissieleden ‘terecht’.

Sinds 2014 zijn de taken op het gebied van sociaal beleid op het bordje van de gemeente komen te liggen. De provincie vraagt zich af: Wat doen wij nog? Waarom doen we dat en met welk doel? Uitdagingen genoeg: krimp, mensen die zorg nodig hebben, mensen met taalachterstanden, mensen met ongezonde leefpatronen en obesitas. Ondanks het vervallen van de wettelijke taken voelt de provincie zich wel verantwoordelijk en wil ze een rol hebben in het oplossen van deze problemen. Bovendien is er geld voor beschikbaar: 1,6 tot 1,8 miljoen euro per jaar. De twaalf gemeenten samen hebben zo’n 250 miljoen euro.

Kritiek coalitiepartijen

Sommige problemen zitten in bijvoorbeeld de portefeuille Onderwijs, of Arbeidsmarkt. Maar niet alle. Vandaar dat de provincie een sociaal beleid wil vaststellen. Maar wat verantwoordelijk CDA-gedeputeerde Jumelet in de Statencommissie op tafel zette, werd niet gepruimd. Ook niet door coalitiepartijen PvdA, VVD en ChristenUnie.

,,Blij dat de notitie er ligt, maar we zijn niet te spreken over de vorm en de inhoud. Het is los zand’’, zei Rudolf Bosch (PvdA). Louise Smits van de grootste oppositiepartij SP sloot zich daar volledig bij aan. Zij zei: ,,Dit stuk is goed bedoelde hutspot. Met een paar goede ingrediënten. Maar het is niet echt gaar.’’

Concreet: Jumelet en zijn ambtenaren hadden in het stuk wél geschreven dat de komende jaren nog steeds geld beschikbaar is voor vaste partners Zorgbelang, Sport Drenthe, de Brede Overleggroep Kleine Dorpen en sociaal-economisch centrum CMO/STAMM. Maar antwoord op de vragen ‘wat doen we, waarom doen we dat en met welk doel’ stond er niet in. Voor de zomer, zei Jumelet, ligt er een betere notitie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu