Commissaris van de Koning in Drenthe Tichelaar overtrad integriteitscode

Jacques Tichelaar.

Commissaris van de Koning in Drenthe Jacques Tichelaar bemoeide zich met een ontwerpopdracht aan zijn schoonzus. De opdracht was aanvankelijk aan een ander gegeven. Na een interventie ging de opdracht naar zijn schoonzus. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Dagblad van het Noorden en de Volkskrant.

In opspraak

Tichelaar kwam vier jaar geleden al eens in opspraak toen hij zich mengde in een kwestie waarbij zijn zwager betrokken was. Hij beloofde Provinciale Staten destijds nooit meer voor een familielid te bemiddelen.

Nu blijkt dat Tichelaar in 2015 zijn schoonzus, Karin Klinkenberg, naar voren schoof voor een herinrichtingsadvies van Huize Tetrode, een rijksmonument in Assen dat eigendom is van de provincie. Tichelaar ontkent dat. ,,Pas later in het traject, bij het maken van de afspraken voor de eerste presentatie, werd ambtelijk duidelijk dat het om familie ging’’, zegt Tichelaar.

Uit een e-mail blijkt iets anders. Op 5 november 2015 schrijft de huisvestingscoördinator van de provincie: ‘Onze CdK had intussen aan mijn collega gevraagd om wat te gaan doen en heeft interieuradviseur Karin Klinkenberg gevraagd te adviseren.’ De provinciale integriteitsregels schrijven voor dat de commissaris iedere schijn van vermenging van belangen moet vermijden.

Tichelaars schoonzus ontving tussen november 2015 en maart 2016 in totaal 3.105 euro voor advies over de herinrichting van de Landschapszaal van Tetrode . De interieurontwerpster die de opdracht eerst had gekregen, werd schadeloos gesteld met 3.500 euro. Ze kreeg van Tichelaar een vervangende opdracht en een brief met excuses.

Politieke verantwoordelijkheid

Als commissaris heeft Tichelaar de politieke verantwoordelijkheid over gebouwenbeheer, maar hij wijst erop dat bij deze klus een ambtenaar de zaken regelde. Tichelaar begeleidde zijn schoonzus wel persoonlijk door het pand. Mailtjes tussen haar en de verantwoordelijk ambtenaar gingen ook naar hem.

In 2013 ontstond ophef toen uitkwam dat Tichelaar als commissaris had bemiddeld in een conflict tussen de gemeente Coevorden en horeca-ondernemer Jos Wijland. Wijland is Tichelaars zwager en echtgenoot van Klinkenberg. Zij wonen allen in het Drentse buurtschap De Schiphorst.

Wijland claimde 1,5 miljoen euro van de gemeente wegens het niet nakomen van afspraken over de ontwikkeling van het gebied rond zijn hotel Kasteel Coevorden. Wijland en de gemeente stonden lijnrecht tegenover elkaar. Tichelaar zei toentertijd dat hij slechts twee gesprekken had begeleid en zich nergens inhoudelijk mee had bemoeid.

Tichelaars bemoeienis ging verder

Meerdere betrokkenen zeggen nu dat Tichelaars bemoeienis veel verder ging. Hij oefende op verschillende manieren druk uit om zijn zwager financieel tegemoet te komen. Coevorden weigerde. In de rechtszaak die Wijland vervolgens aanspande tegen de gemeente werd zijn claim verworpen.

Tichelaar erkende dat hij ‘kwetsbaar’ was geraakt en maakte excuses. 'Dit betekent dat ik in de toekomst op geen enkele wijze meer bij een bemiddeling zal optreden waar mogelijk een familielid bij betrokken is', schreef hij in 2013 aan Provinciale Staten.

Tichelaar blijft bij zijn standpunt dat hij zich nooit inhoudelijk met het conflict heeft bemoeid.

Nieuws

menu