Drents Landschap maakt bezwaar tegen windmolens

FOTO ANP

Tegenstanders van de windenergieplannen in de Veenkoloniën hebben er sinds eind vorige week een belangrijke bondgenoot bij. De stichting Het Drentse Landschap maakt bezwaar tegen molens.

Molens te hoog

Het Drentse Landschap heeft formeel bezwaar aangetekend bij Bureau Energieprojecten Inspraakpunt Windpark DMOM tegen het oprichten van totaal 50 windturbines in het Mondengebied en Oostermoer. De belangenorganisatie die zich sterk maakt voor het Drentse landschap in al zijn facetten vindt dat de molens die ruim 200 meter hoog worden het open landschap van de Veenkoloniën buitenproportioneel aantasten.

Het Drentse Landschap schrijft in een persverklaring lang geworsteld te hebben met de kwestie. ,,Het Drentse Landschap is zich er terdege van bewust dat de maatschappelijke noodzaak om meer duurzame energie op te wekken groot is en steeds groter zal worden. Eveneens zijn wij ons ervan bewust dat windenergie hierbij waarschijnlijk onontbeerlijk zal zijn. Dat betekent niet dat het belang van natuur en landschap niet meer aan de orde is.’’

Niet te ontlopen

De organisatie wijst op de unieke aspecten van het Veenkoloniale gebied: ,,Een grootschalig open gebied waarvan de horizon niet bepaald wordt door industriële complexen en massale woonbebouwing. Dit is zeldzaam in Nederland.’’ Volgens Drents Landschap zal men het dominante aanzicht van de molens straks nergens in het gebied kunnen ontlopen en zullen vergezichten vanaf de Hondsrug richting de Veenkoloniën worden vernield.

Ook wijst de stichting op de succesvolle natuurontwikkeling in het Hunzedal, het feit dat door die natuurontwikkeling het gebied meer en meer toeristen trekt en het feit dat in de Drents-Groningse Veenkoloniën voor veel mensen economisch perspectief ontbreekt. De revenuen van windenergie komen volgens de organisatie bij te weinig mensen terecht.

,,De landelijke opgave van het vergroten van het aandeel van duurzame energie wordt in deze vorm neergelegd in een groot gebied met onevenredig grote gevolgen voor het landschap en het perspectief van de plaatselijke bevolking’’, schrijft de stichting. Ook de natuur in het Lofargebied zou klappen krijgen en de hightech sensors zouden door de molens gestoord worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
windmolens
menu