Drents parlement breit misser recht en houdt extra vergadering voor mensen die wat vinden van verdubbeling N34

De Drentse Statenzaal, aangepast aan coronarichtlijnen

Provinciale Staten houden op 25 november een extra vergadering voor mensen die willen inspreken over de verdubbeling van de N34. Een besluit over de volgende stap in het proces is een maand uitgesteld.

Het Drents parlement voorkomt daarmee (met terugwerkende kracht) dat een besluit wordt genomen zonder omwonenden te laten vertellen wat zij van de plannen vinden.

Op 21 oktober werd de nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34 reeds besproken in de Statencommissie, evenals de reactienota waarin Gedeputeerde Staten reageerden op de 87 zienswijzen die de provincie heeft ontvangen over het onderwerp. Tijdens de vergadering werd echter duidelijk dat indieners van die zienswijzen niet waren uitgenodigd om hun zienswijze toe te lichten of te zeggen wat ze van die bestuurlijke reactie vinden.

Besluit met maand uitgesteld

Om dat recht te breien heeft Provinciale Staten de keuze gemaakt om een besluit over beide nota’s met een maand uit te stellen, waardoor ruimte is ontstaan om mensen de kans te geven alsnog in te spreken in een ingelaste vergadering.

In de nota staat onder meer welke alternatieven onderzocht worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N34 tussen Emmen en De Punt te verbeteren.

Mensen die willen inspreken kunnen dat digitaal doen vanuit huis, via pc, laptop of tablet, maar kunnen ook gebruik maken van de digitale faciliteiten (en assistentie van de statengriffie) op het provinciehuis.

Wanneer gaan ze aan de slag?

Provinciale Staten zullen dan in december vermoedelijk het licht op groen zetten voor het onderzoek naar de milieugevolgen van werkzaamheden aan de N34. Dat zal over een jaar klaar zijn, waarna het provinciebestuur in 2022 beslist hoe de oplossing voor de N34 er uit zal zien. Naar verwachting zal tussen 2026 en 2028 de verbetering van de weg zijn beslag krijgen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu