Drentse PvdA: één loket voor klachten bedrijven in Wijster

Noblesse in Wijster staat hoog op de klachtenlijst van omwonenden. Foto: archief Gerrit Boer

Net als de gemeenteraden van Midden-Drenthe en Hoogeveen wil de Drentse PvdA dat er één loket komt voor klachten over bedrijven op het ETP-terrein in Wijster.

De sociaal democraten in het Drents parlement leggen zich niet neer bij de afwijzing van Gedeputeerde Staten. Omdat sommige bedrijven onder het toezicht vallen van de provincie en sommige onder de gemeente, zijn GS te porren voor twee loketten. ,,Maar dat is niet de oplossing’’, zegt Peter Zwiers van de Drentse PvdA.

Zwiers heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS. Volgens hem moeten bewoners met klachten flink zoeken naar het juiste adres. ,,Ze hebben het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd.’’

‘GS alsnog bereid te komen tot één klachtenloket?’

De komst van één loket, waar mensen terecht kunnen met klachten over alle bedrijven op en rond het terrein van Attero, maakt daar een einde aan. Zwiers wil van GS horen of er alsnog bereidheid is om met Midden-Drenthe en Hoogeveen te komen tot één centraal klachtenmeldpunt. En of de afwikkeling van de klachten kan worden ondergebracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD).

Ook wil hij van de andere partijen in het Drents parlement horen of zij de wenselijkheid van één loket steunen.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag bleek dat burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe al voor de zomer wist dat GS niets zien in een gezamenlijk meldpunt. Damsma verzuimde de gemeenteraad in te lichten over dit standpunt. Haar mededeling kwam hard aan in de raad. Al die maanden was er in feite niets gebeurd met de klachten over (stank)overlast van bedrijven als Noblesse en Attero.

‘Dat gaan we regelen’

Net als in mei van dit jaar kreeg Damsma vorige week weer de opdracht mee van de gehele gemeenteraad om één loket voor alle klachten te realiseren, dat op 1 januari operationeel moet zijn. ,,Dat gaan we regelen’’, reageerde de burgemeester, die zei haar les te hebben geleerd van het niet informeren van de raad.

Als het aan de Drentse PvdA ligt, neemt de provincie ook plaats achter dat ene gezamenlijke loket.

Website van Gemeentebelangen kosteloos over te nemen

Bij gebrek aan een centraal meldpunt lanceerde Gemeentebelangen Midden-Drenthe onlangs een eigen online loket: etpoverlast.nl. In een mum van tijd kwamen er zes klachten over stankoverlast door Noblesse binnen. De partij licht zowel de gemeente, provincie als het betreffende bedrijf in over de klachten. Andere partijen in de raad zijn niet gelukkig met de site, maar Gemeentebelangen gaat ermee door zolang er niet één centraal meldpunt is. ,,Maar onze site is kosteloos over te nemen door de provincie en de gemeenten’’, zei fractievoorzitter Jannes Kerssies vorige week.

Nieuws

menu