Drentse Staten voelen niets voor time-out in windmolendebat

Windmolens. FOTO DVHN

Provinciale Staten voelt niets voor een time-out in de discussie over de plaatsing van 50 windmolens in het Mondengebied en Oostermoer.

De Drentse statenfractie van de PVV had daar in een motie om gevraagd. Maar een meerderheid van de statenleden ziet er geen heil in, omdat een time-out alleen maar valse hoop zou wekken bij de bewoners van het gebied. Minister Henk Kamp beslist immers over de komst van de molens. De rechtbank bevestigde die gang van zaken woensdag nog eens.

Nieuws

menu