Drentse Staten voelen niets voor time-out in windmolendebat

Windmolens. FOTO DVHN

Provinciale Staten voelt niets voor een time-out in de discussie over de plaatsing van 50 windmolens in het Mondengebied en Oostermoer.

De Drentse statenfractie van de PVV had daar in een motie om gevraagd. Maar een meerderheid van de statenleden ziet er geen heil in, omdat een time-out alleen maar valse hoop zou wekken bij de bewoners van het gebied. Minister Henk Kamp beslist immers over de komst van de molens. De rechtbank bevestigde die gang van zaken woensdag nog eens.

,,Tijdverspilling", noemde gedeputeerde Tjisse Stelpstra een time-out. De motie werd alleen gesteund door de SP. Een tweede motie van D66, die Gedeputeerde Staten opriep zich breed in te zetten tegen de molens, haalde het ook niet. Alleen de PVV schaarde zich erachter.

De statenleden spraken wel hun teleurstelling uit over de gerechtelijke uitspraak van woensdag dat het Rijk besluit over de plaatsing van windmolens, en niet de provincie of gemeenten.

Een andere motie werd wel unaniem aangenomen: Gedeputeerde Staten moet 'maximaal toezien' dat minister Kamp rekening houdt met de Drentse wensen wat betreft de plaatsing van de molens. Als de minister niet voldoet aan de voorwaarden die Drenthe stelt, moet GS bezwaar indienen.

Nieuws

Meest gelezen

menu