Drentse boeren zijn tegen, maar het hert komt er aan

Foto: Kees v.d. Veen

Zoals verwacht zijn de boeren in de omtrek er op tegen. Toch lijkt de komst van edel- en damherten naar het Drents-Friese Wold weer een stapje dichterbij.

In het Drents-Friese Wold is ruimte voor een kudde van 150 edelherten. Dat is gebleken uit onderzoek in opdracht van de provincie Drenthe. De herten hebben volgens de onderzoekers meerwaarde voor het gebied. De grote grazers hebben een positief effect op de natuur. De verwachting is bovendien dat ze extra toeristen naar het natuurgebied trekken. De revenuen van meer dagtochten, meer excursies en meer overnachtingen kunnen in de miljoenen lopen.

Lusten en lasten

Deze conclusies staan in de Soorten Effect Rapportage Drents-Friese Wold (SER). Dat stuk is opgesteld door de stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek. Die kreeg van de provincie Drenthe opdracht ‘de maatschappelijke lusten en lasten van de herintroductie van edelherten en de spontane vestiging van damherten’ op een rijtje te zetten. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van overheids- en natuurorganisaties. Maar ook de recreatie- en de toeristische sector, de landbouw en de waterschappen praten mee. Boeren in de omgeving kunnen last hebben van het grofwild, erkent ook de stuurgroep. Er zou daarom eerst een proef kunnen komen met tien edelherten.

LTO Noord

Belangenbehartiger van de agrariërs LTO Noord ziet niets in de komst van de herten. Woordvoerder Jan Bloemerts verwijst voor commentaar naar de voorzitter van de stuurgroep. Maar in agrarisch nieuwsblad Nieuwe Oogst gaf de melkveehouder uit Lhee eerder aan dat de voordelen niet opwegen tegen de ‘te verwachten economische schade voor de landbouw’. Alleen als tussen de landbouwgrond en het bos een volledige afrastering komt, valt met LTO Noord over de komst van het groot wild te praten. De boeren hebben er volgens Bloemerts geen vertrouwen in dat ze schadeloos worden gesteld. ,,Wildschade is nu eenmaal moeilijk te meten.”
---

Onder grofwild verstaan we: het edel- en het damhert, maar ook de Europese ree en het wilde zwijn.

Op de eland na is het edelhert het grootste hert in Europa. Het komt voor op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen, het Weerterbos en het Groene Woud.

Het damhert leeft op de Veluwe en in de duinen.

Nieuws

Meest gelezen

menu