Drentse en Groningse bouwers verwachten grote klap van coronacrisis

Ook bouwondernemers in Groningen en Drenthe ondervinden de gevolgen van de coronacrisis. Van de Groningers verwacht 70 procent een omzetdaling, bij de Drenten ligt dat op 80 procent.

FOTO

FOTO ANP/LEX VAN LIESHOUT

Bij de Groningers ligt al bij 70,3 procent het werk gedeeltelijk stil, bij de Drenten bedraagt dat percentage 56,3. Bouwend Nederland, de belangenvereniging van de bouwbedrijven, hield een enquête onder de leden. Van de Groningse bedrijven verwacht 38,9 procent een beroep te moeten doen op het noodfonds van de regering, van de Drentse 60 procent.

Gevolgen voor woningzoekenden

Voor woningzoekenden kan de malaise in de bouw verstrekkende gevolgen hebben, waarschuwt Bouwend Nederland. De nieuwbouw van woningen dreigt te stokken doordat consumenten huiverig zijn om hierin hun geld te steken. Terwijl Nederland nu al een tekort heeft van 315.000 woningen. „Kabinetsdoelstelling is dat we landelijk 75.000 huizen per jaar bouwen”, zegt woordvoerder Richard Massar van Bouwend Nederland. „Vorig jaar waren het er 71.000, de verwachting is dat het aantal opgeleverde woningen in 2021 door de coronacrisis daalt tot 50.000.”

Het is echter nog te vroeg om te concluderen dat kopers van nieuwbouwhuizen het massaal laten afweten, denkt woordvoerder Justin Maliné van het Drentse makelaarskantoor Lamberink. Het kantoor verkoopt onder andere nieuwbouwprojecten in Diepstroeten in Assen, in Emmen en in Nooitgedacht bij Rolde. „We merken nog niet dat consumenten zich terugtrekken. Ze tekenen zich nog wel vrijblijvend in. Onlangs lanceerden we een project in Diepstroeten. Dat moest vanwege de coronabeperkingen met een online tv-programma. De belangstelling was best groot. Maar het is natuurlijk de vraag hoeveel mensen daadwerkelijk gaan kopen en of ze de financiering rond krijgen.”

Tot nog toe geen negatieve effecten

Harry Schreuder van het gelijknamige makelaarskantoor in Groningen is allerminst pessimistisch. „We merken tot nog toe niet echt negatieve effecten. Wel dat we nu anders met klanten communiceren. We beeldbellen vaker en bieden de mogelijkheid om bijvoorbeeld digitaal een modelwoning te kiezen. We tekenen ook nog opdrachten voor nieuwbouw.”

Helpermaar en Blauwestad

Schreuder verkoopt nieuwbouwhuizen in het zeer gewilde project Helpermaar aan de zuidkant van Groningen en in het Havenkwartier in Winschoten, in Blauwestad. „Ook daar loopt de verkoop nog wel door.” Schreuder merkt wel dat consumenten voorzichtiger worden en dat de grootste hectiek wel van de woningmarkt af is. „Dat is niet zo erg. En aan de andere kant, mensen zitten nu ook meer thuis en komen erachter hoe belangrijk goed wonen is. Dat het toch wel prettig is om een aparte studeerkamer te hebben.”

De bouwers verwachten dat de grootste klappen nog moeten komen. Ze hebben nu nog werk van opdrachten die dateren van voor het uitbreken van de coronacrisis. In Drenthe verwachten bijna alle bouwers (93,3 procent) minder aanvragen voor een offerte. In Groningen ligt dat 10 procent lager.

’Houd de bouwers aan het werk’

Landelijk verwacht Bouwend Nederland dat er de komende twee jaar liefst 40.000 banen verloren gaan bij bouwbedrijven. Volgens Massar is het zaak lering te trekken uit de vorige grote crisis in de bouwwereld, die uitbrak na de bankencrisis van 2008. „Veel werknemers van bouwbedrijven zochten en vonden een baan in een andere sector. Dat gold ook voor bijvoorbeeld ambtenaren bij gemeenten en provincies die belast waren met vergunningen. Dat leidde er toe dat er aan beide kanten grote personeelstekorten waren toen de economie weer aantrok.”

Vandaar het pleidooi voor een Deltaplan voor de Nederlandse bouwsector, van voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. De regering moet zorgen dat de bouwbedrijven aan de gang kunnen blijven. Niet alleen door nieuwbouw van woningen, maar ook door wegenbouw en onderhoud en door de bestaande huizen te isoleren en verder te verduurzamen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu