Drentse gemeenten gaan paard achter de wagen spannen: schuldhulpverlening komt in gevaar

Gemeenten kampen met geldtekort en dreigen met draconische bezuinigingen. foto dvhn

De armoede onder Drenten zal fors toenemen als de gemeenten in de provincie niet meer geld krijgen. Hun financiële positie wordt onhoudbaar.

Dit staat in een rapport dat de Vereniging Drentse Gemeenten zaterdag presenteert. Veel gemeenten dreigen onder meer te bezuinigen op schuldhulpverlening en het voorkómen van hoge schulden bij inwoners. Dat is het paard achter de wagen spannen nu veel kleine zelfstandigen en mensen met flexibele arbeidskrachten door de coronacrisis in moeilijkheden komen.

Platzak

Toch zien gemeenten geen andere uitweg nu ze volkomen platzak zijn door de hoge uitgaven aan zorg en ondersteuning van inwoners. Ze hebben op dit gebied allerlei taken van het rijk en de provincie overgenomen, maar die levert er te weinig geld bij. Het leidt tot verschraling van allerlei voorzieningen, zoals onderhoud van gebouwen, wegen, kunst en cultuur en er komt minder geld voor verbetering van wijken. Ook kunnen inwoners hogere aanslagen voor onroerendezaakbelasting verwachten.

„We willen dit nu nog eens onder de aandacht van het publiek en de Tweede Kamer brengen”, zegt voorzitter Klaas Smid van de VDG, hij is tevens burgemeester van Noordenveld. Hij heeft zijn hoop vooral gericht op de verkiezingen in maart volgend jaar en de daaropvolgende kabinetsformatie. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat dit traject nog zeker een jaar in beslag neemt. „Daarom roepen we de landelijke politiek op: geef ons nu verlichting.”

Hogere uitgaven dan vergoeding

Vooral de jeugdzorg stelt de gemeenten voor veel hogere uitgaven dan de vergoeding die ze er voor krijgen. Dat geldt ook voor het zogenoemde abonnementstarief, waarmee mensen met een zorgindicatie voor 19 euro huishoudelijke hulp kunnen krijgen, de gemeenten betalen de rest. Smid: „Het is krom dat wij de zorg moeten leveren, maar dat het rijk wel bepaalt dat wij dat abonnementstarief moeten hanteren. Wij zijn altijd loyaal, maar er kan een moment komen dat we gewoon stoppen met bijvoorbeeld de jeugdzorg en die taak teruggeven.”

Het rapport is geschreven door Trendbureau Drenthe, samen met de VDG. Ook de provincie Drenthe werkte aan het onderzoek mee. Gesprekken met negen vertegenwoordigers van Drentse gemeenten, de provincie Drenthe en maatschappelijke organisaties leidden tot de conclusies.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu