Drentse gemeenten moeten nog 290 vluchtelingen huisvesten

Met nog drie maanden te gaan hebben de twaalf Drentse gemeenten een stevige taak bij de huisvesting van statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Nederland.

Jetta Klijnsma: gemeenten moeten meer werk maken van huisvesting statushouders.

Jetta Klijnsma: gemeenten moeten meer werk maken van huisvesting statushouders. Foto Jaspar Moulijn

Het gaat om 290 mensen, zo blijkt uit cijfers van het Rijk. Het is van belang dat die een woonplek krijgen, nu er veel vluchtelingen uit Afghanistan komen. Daardoor is er weinig ruimte in de asielzoekerscentra. De azc’s zijn voor meer dan een derde bewoond door statushouders. Die mogen al doorstromen naar een gewoon huis, maar dikwijls is daar geen plaats voor.

Vanuit een azc leer je je nieuwe land niet kennen