Drentse gemeenten peilen wensen MKB

De gemeenten in Drenthe gaan peilen hoe het midden- en kleinbedrijf denkt over de dienstverlening van de overheid.

Dezer dagen krijgen ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Drenthe een digitale enquête in te vullen om hun mening over de huidige stand van die dienstverlening vast te leggen. De gemeenten zien het MKB als motor van de Drentse economie en daarom is het zaak dat ze op een zo prettig mogelijke manier kunnen ondernemen.

De gemeenten en ook de provincie willen dat de dienstverlening beter aansluit bij de wensen en behoeften van de kleinere ondernemingen en instellingen. Opzet is de concurrentiepositie van lokale ondernemers te verbeteren. De gemeenten willen onder meer weten hoe het staat met het vestigingsklimaat, de regeldruk en de administratieve lasten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu