Drentse gemeenten schorten huur sportaccommodaties op

Verenigingen hoeven voorlopig geen huur te betalen voor een sporthal. Archieffoto: DvhN

Drentse sportverenigingen hoeven de huur voor hun accommodatie op dit moment niet aan hun gemeente betalen als ze daartoe niet in staat zijn. Vanwege de coronacrisis lopen clubs inkomsten uit bijvoorbeeld de kantine mis, waardoor financiële problemen dreigen.

Alle Drentse gemeenten hebben daarom afgesproken dat de maandelijkse huur wordt opgeschort als sportverenigingen daar zelf om vragen. ,,De huur wordt niet kwijtgescholden, maar in een later stadium teruggevorderd’’, zegt de Coevorder wethouder Steven Stegen (BBC2014). ,,Dat is onderling in Drenthe zo afgesproken, zodat niet iedere gemeente iets anders doet.’’

Clubs moeten zelf nadrukkelijk het initiatief nemen. ,,Het is onze taak als gemeente de verenigingen zo veel mogelijk te helpen in deze crisistijd, maar tegelijkertijd loopt de contributie van leden wel gewoon door. Het zal voor de ene vereniging moeilijker zijn om de huur voor de accommodatie door te betalen dan voor de andere. We willen maatwerk leveren. Voor zowat iedere club is de situatie anders.’’

Dubbele huur

Het is niet de bedoeling om - zodra er weer gesport wordt - dubbele huur te innen. ,,De terugbetaling stemmen we af per club.’’ Stegen heeft nog geen signalen ontvangen van sportverenigingen die nu al in financiële nood zitten.

Het Coevorder raadslid Eddy Heeling (CDA) wil dat gemeenten met de regeling een voorbeeld stellen aan commerciële verhuurders, zoals eigenaren van winkelpanden. Stegen hoop dat het gebaar wordt opgepakt. ,,Deze crisis overkomt ons allemaal. Het kan niet zo zijn dat gemeenten alle lasten vanwege de crisis op zich nemen. Van commerciële partijen mogen we ook iets verwachten.’’

De maatregel voor sportclubs is onderdeel van een ondersteuningspakket van Drentse gemeenten voor ondernemers. Daarin staat dat zij uitstel kunnen krijgen voor betaling van gemeentelijke belastingen, dat gemeenten zo veel mogelijk lokaal of regionaal inkopen en gemeenten meteen hun facturen aan ondernemers betalen.

Subsidies worden uitgekeerd

Toegezegde subsidies voor evenementen die niet doorgaan worden toch uitbetaald, temeer omdat doorgaans veel voorbereidende kosten al zijn betaald. Organisaties moeten daarvoor wel een onderbouwing aanleveren. Het kan daarbij om grote bedragen gaan. Voor bijvoorbeeld de viering van 75 jaar vrijheid in Coevorden kon de organisatie rekenen op 75.000 euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu