Drentse gemeentes verliezen kort geding van Rijk

Gemeentes verliezen kort geding van Rijk

Borger-Odoorn en Aa en Hunze hebben het kort geding tegen het Rijk verloren. Hun eis dat de regie bij het inpassen van windmolens in de Veenkoloniën bij de provincie zou moeten liggen, is afgewezen.

Borger-Odoorn en Aa en Hunze hebben het kort geding tegen het Rijk verloren. Hun eis dat de regie bij het inpassen van windmolens in de Veenkoloniën bij de provincie zou moeten liggen, is afgewezen.

Het feit dat er sprake is van een uniforme opstelling van windmolens is volgens de rechter genoeg om te spreken van een windpark. De bal blijft door de uitspraak bij het ministerie van Economische Zaken liggen.

In het gebied komen vijftig windturbines met een gezamenlijke capaciteit van 150 megawatt (MW). De gemeentes vonden dat niet het Rijk, maar de provincie het bij de indeling voor het zeggen zou moeten hebben.

,,Een afknapper, deze uitspraak’’, zei wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn. Hij en zijn evenknie Co Lambert van Aa en Hunze koesterden goede hoop op een overwinning in de zaak tegen het ministerie van Economische Zaken. Advocaat mr. Jan Veltman van de gemeentes houdt een onbehaaglijk gevoel aan het vonnis en de argumentatie die er aan ten grondslag ligt. ,,Die is uiterst mager en doet geen recht aan de argumentatie van ons. Ik ben het niet eens met het vonnis.’’

De gemeentes kunnen in beroep gaan tegen de uitspraak. De beide wethouders hebben daarover eerst volgende week overleg met raadsman Veltman. Daarna volgt terugkoppeling met de beide gemeenteraden. Die beslissen uiteindelijk of er een juridisch vervolg komt.

Maar wat er ook gebeurt, de trein van minister Kamp dendert door.  Op 4 maart maakt hij het inpassingplan voor het windpark in de Veenkoloniën wereldkundig. Iedereen heeft dan zes weken de tijd om er wat van te vinden. 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu