Drentse huurtarieven stijgen nauwelijks

FOTO ARCHIEF DVHN

Woningcorporaties broeden op de huren voor komend jaar. Lefier nam het voortouw door de tarieven vanaf 1 juli te bevriezen. Corporaties Woonconcept en Actium verhogen de huren wel, Woonservice doet dat in lichte mate.

Woonconcept
Woonconcept, met 11.000 woningen in Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland, laat weten dat de huren stijgen, maar minder dan in voorgaande jaren. ,,Het grootste deel van onze huurders krijgt minder huurverhoging dan wettelijk is toegestaan'', zegt woordvoerder Jeroen van Houten. Dat heeft te maken met een tweejarig huurakkoord met de huurdersverenigingen in Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland.

Actium
Actium, met 16.000 woningen in zeven gemeentes in Drenthe en één gemeente in Friesland, is op dit moment nog volop aan het rekenen. Ze kan melden dat de huren ‘gematigd' worden verhoogd. Woordvoerder Marcel van Halteren verklaart de verhoging ten opzichte van de bevriezing van Lefier. ,,Wij hebben al lagere huren dan Lefier, we vragen gemiddeld 60 procent van de maximale huur. Bij Lefier ligt dat rond de 70 procent. Vandaar dat wij wel verhogen.''

Voor tweeduizend woningen wordt de huur vanaf 1 juli verlaagd naar die zogenaamde ‘streefhuur'. Van Halteren: ,,Dat doen wij in verband met de Wet passend toewijzen, die vanaf november van kracht is.'' Dat betekent dat mensen met een lager inkomen niet meer voor alle huizen in aanmerking komen en mensen met een hoger inkomen alleen in aanmerking komen voor huizen met een hogere huurlast.

,,Sommige huren verlagen wij omdat wij de huur zoveel mogelijk willen laten aansluiten op de lokale inkomens'', zegt de woordvoerder. Om welke tweeduizend woningen het gaat, kan de woordvoerder nog niet precies zeggen. ,,Overal een paar.''

Woonservice
Woonservice verhuurt 4900 woningen met het zwaartepunt in de regio Midden-Drenthe en Borger-Odoorn. Het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, staat hoog in het vaandel van de corporatie. Ruim driekwart van de huurders krijgt te maken met geen dan wel een geringe verhoging tot 0,6 procent. Wie een duurdere huurwoning heeft en een inkomen dat lager is dat 34.678 euro, ziet de huurtarieven niet stijgen.

Domesta
Domesta, dat 9100 woningen verhuurt in Hoogeveen en Zuidoost-Drenthe, hakt pas in maart de knoop door. ,,Uitgangspunt is dat wij huurders met een krappe beurs zo veel mogelijk willen ontzien'', zegt woordvoerder Elisabeth de Groot.

Het beleid van de corporaties om vooral huurders met lage inkomens te ontzien bij de vaststelling van huurverhoging, is mede het gevolg van de uitkomst van een onderzoek dat op initiatief van de Drentse corporaties in 2014 is gehouden. Er werkten 42.000 huurders in de provincie aan mee. Daaruit bleek dat een hoog percentage niet of nauwelijks in staat was te voldoen aan de huurverplichtingen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu