Drentse natuurhandhavers ervaren toename agressie: ‘Soms wegduiken voor motorcrossers’

Jan Heikens surveilleert in de bossen van Staatsbosbeheer. Foto: Harry Tielman

Schelden lijkt het nieuwe normaal en soms krijg je letterlijk nog een trap na. De groene boa’s (buitengewone opsporingsambtenaar) in Drenthe zien een toename van overlast door recreanten in natuurgebieden.

Als gevolg zien zij zich geconfronteerd met meer vervuiling en agressieve confrontaties.