Drie boeren in Exloo, één troef: zonnepark De Oude Landen

Het zonnepark bij Exloo leverde nauwelijks een wanklank op van omwonenden.

Drie boeren, één missie: zonnepark De Oude Landen. Aan te leggen oostelijk van de Hondsrug bij Exloo. Op 59,9 hectare gezamenlijke landbouwgrond.

Boer Roelof Vredeveld en de boeren Zoelman en Zikken zijn de hoofdrolspelers in dit Boer zoekt Zon-verhaal.

Prijs in de boerenpoule

Ze plukken de eerste vruchten van de boerenpoule voor zonne-energie in Borger-Odoorn. Een voor Nederland uniek concept. Hoe dat werkt? Vijftien boeren in de gemeente hebben voor een periode van tien jaar in totaal 400 hectare landbouwgrond beschikbaar gesteld voor de aanleg van een zonnepark. Simpel gezegd hoeft Borger-Odoorn alleen nog maar het favoriete vlakje op de gemeentekaart in te kleuren.

Waarom niet een mooi rond getal?

Zo viel de eerste prijs in de boerenpoule in het Hunzedal ten oosten van Exloo. Waar inklinking van de bodem door veenoxidatie een groeiende moeilijkheidsfactor is. Waarom niet mooi afronden naar 60 hectare? Dan zou het plan vallen onder de Rijks Coördinatie Regeling. Nu past het nog net in het kader van het gemeentelijke beleidsplan Zonneoogst. Dat voorziet in de aanleg van twee zonne-akkers van elk 50 hectare en tien van maximaal 5 hectare in de periode tot 2020. De elf boeren van de zonnepoule die de boot hebben gemist, krijgen een eenmalige compensatie en blijven voor de resterende termijn waarvoor ze hebben getekend kanshebber voor een zonnepark.

Netwerkproblemen

De drie boeren deinzen niet terug voor het feit dat netbeheerders Enexis en TenneT het signaal in deze regio op rood hebben gezet omdat de capaciteit van het elektriciteitsnet onvoldoende is. ,,Mochten we niet terug kunnen leveren, dan gaan we zoeken naar mogelijkheden om de elektriciteit om te zetten in alternatieve energie. Dit oogstseizoen verbouwen we aardappels, bieten en graan met in ons achterhoofd dat het weleens de laatste keer kan zijn”, aldus Thale Hulshof, die samen boert met de familie Zikken en woordvoerder is van de samenwerkende boeren.

Ons kent ons in Exloo

Optimisme voert de boventoon. Mede omdat niemand van de omwonenden bezwaar heeft aangetekend. Hulshof: ,,Voordeel is dat het een ons-kent-onswereld is. Op informatieavonden hebben wij mensen op het hart gedrukt: ‘Zit je ergens mee, heb je een vraag en zie je ons rijden op de trekker? Klamp ons aan.’ Gebleken is dat mensen hun vergezicht vanaf de Hondsrug willen behouden. Daarom gaan we geen bosjes, bomen of singeltjes planten. Als er een wal omheen komt, wordt die niet hoger dan de zonnepanelen.”

Concept boerenpoule slaat aan

Borger-Odoorn oost. Zo heet het concept met de boerenpoule voor zonne-energie. Het is opgezet door een groep boeren onder leiding van landbouwer Jan Reinier de Jong uit Odoorn en wordt uitgevoerd in samenwerking met ontwikkelaar GroenLeven uit Heerenveen. Volgens De Jong slaat het concept van de boerenpoule nog steeds aan. ,,Er gaat geen maand voorbij of ik word gebeld door een boer die belangstelling heeft.”

Nieuws

Meest gelezen

menu