Duidelijkheid over nieuwbouw Esdal Borger volgt later dit jaar

Het Esdal College in Borger.

Het college van de gemeente Borger-Odoorn streeft er naar om rond november met een voorstel over de nieuwbouw van het Esdal College in Borger te komen. Wethouder Albert Trip laat dit weten na vragen van D66 over de school.

Het huidige pand van het Esdal College aan de Hoofdstraat in Borger, een voormalige ulo uit 1929, voldoet niet meer aan de moderne maatstaven. Financiële dekking voor het plan is er nog niet, maar ook daar denkt Trip in november, tijdens de bespreking van de begroting voor 2021, meer over te kunnen zeggen.

De directie van het Esdal hoopte in mei hier al meer duidelijkheid over te krijgen. Volgens Trip hebben er zich al de nodige gesprekken voorgedaan en liepen deze richting afronding. De uitbraak van het coronavirus maakte dat de puntjes net niet op de i konden worden gezet. ,, Discussiepunten waren nog de definitieve locatie, vormgeving gymnastiekvoorzieningen en de financiering van de investering. Helaas is vanaf maart het overleg stil komen te liggen. Wij hopen de overleggen in mei weer op te pakken”, aldus Trip.

In 2018 werd er al onderzoek gedaan naar alternatieve locaties voor nieuwbouw. Een plek nabij de brandweerkazerne, ten zuiden van de N374, kreeg de voorkeur. De gemeente heeft deze grond al in eigendom. De nieuwbouwkosten liggen rond de vier miljoen euro. Bij dit nieuwe onderkomen wordt uitgegaan van 132 leerlingen. Momenteel zitten er 190 leerlingen op het Esdal in Borger.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu