Duurzame Drentse boeren lopen voorop. 'We willen wel verduurzamen, maar op onze eigen manier'

Drentse boeren willen wel verduurzamen, maar blijven zelf graag baas over hun bedrijf. Om de sector in beweging te krijgen kiest de provincie sinds drie jaar voor financiële beloning bij het doorvoeren van maatregelen. Acht Drentse boeren gaan vanaf vandaag hun collega-melkveehouders een stap verder helpen.

Foto: Archief DVHN

Foto: Archief DVHN

,,De kennis en het vakmanschap die bij de boeren aanwezig zijn, moet je als overheid juist gebruiken’’, stelt gedeputeerde Henk Jumelet (CDA). ,,Wij vinden het belangrijk om weg te blijven van een dit-mag-niet-dat-mag-niet-beleid. En het principe van belonen wordt heel goed ontvangen.’’

Anet Abbing-Zijgers, projectleider van Duurzame Melkveehouderij Drenthe, merkt dat deze Drentse methode navolging krijgt. ,,Ambtenaren van andere provincies bellen mij steeds vaker gebeld: ze willen graag horen wat wij doen en hoe we dat doen. In Brabant zijn ze inmiddels ook op deze manier gaan werken.’’

En wat is dan deze manier?

De provincie heeft in 2017 geld beschikbaar gesteld om eerst bij vijftig boerenbedrijven een duurzaamheidsplan te maken. Dat beschrijft hoe de boeren verbeteringen kunnen doorvoeren qua sociaal-economische bedrijfsvoering, kringloop, biodiversiteit, watermanagement, bodem en energie.

Subsidie voor advies, voorlichting en scholing

Onderwerpen die de provincie en de samenwerkingspartners (LTO Noord, Natuur- en Milieufederatie, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Drents Agrarisch Jongerenkontakt) hebben gekozen komen uit de biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Daarmee wordt bijgedragen aan het verbeteren van de biodiversiteit in Drenthe. Subsidie is beschikbaar voor advies, voorlichting en scholing.

Daarnaast worden de boeren in dit project drie jaar lang beloond wanneer ze, dankzij aanpassingen, goed scoren op het gebied van fosfaat, stikstof, ammoniak, CO2 en weidegang. De jaarlijkse beloning is maximaal 2500 euro en boeren die meedoen verwachten dat ze naast die financiële prikkel op korte termijn ook op de langere termijn winst behalen door te verduurzamen.

Inmiddels is het project in een nieuwe fase aanbeland. Een kwart van de Drentse melkveehouders, ruim 230 bedrijven, is aangesloten. De acht boeren worden aanspreekpunt voor hun collega’s én voor de overheid en andere samenwerkingspartners zoals LTO Noord, Natuur- en Milieufederatie, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Drents Agrarisch Jongerenkontakt.

‘Verandering niet van de ene op andere dag te meten’

In Provinciale Staten klonk recent de wens, om niet te zeggen de eis, om het effect van de uitgegeven euro’s te blijven meten.

,,Terecht’’, zegt Jumelet. ,,Maar dat is en blijft lastig. Je kunt niet van de ene op de andere dag de verandering op een boerenbedrijf meten. We willen zelf ook heel graag weten hoe groot de verandering uiteindelijk zal zijn. Maar het begint eerst bij het vertellen van verhalen om te zorgen dat iedereen in de sector meedoet met verduurzaming.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu