Eén lokaal loket voor alle plannen

Foto Archief DvhN

Verenigingen, stichtingen en dorpsbelangen die initiatieven ontwikkelen voor een levendig platteland kunnen voortaan in alle Drentse gemeenten aankloppen voor steun.

Verenigingen, stichtingen en dorpsbelangen die initiatieven ontwikkelen voor een levendig platteland kunnen voortaan in alle Drentse gemeenten aankloppen voor steun.

50.000 euro
Elke gemeente krijgt drie jaar achtereen 50.000 euro van de provincie die zij kan gebruiken voor een waardevol initiatief op het platteland.

Denk aan een nieuwe speelpek in het dorp, een bijdrage voor het multifunctioneel centrum, het planten van een nieuwe rij bomen, het behoud van een dorpswinkel annex café, een nieuwe ontmoetingsplek, een ruilgoederenmarkt of een busje dat mensen uit hun isolement haalt.

Lokaal
Tot nu toe moesten de initiatiefnemers zich vervoegen bij een provinciaal loket, maar dat is veranderd. ,,Het past bij onze nieuwe manier van werken om het makkelijker te maken voor initiatieven uit de samenleving'', zegt gedeputeerde Henk Jumelet. Het provinciale loket maakt plaats voor één lokaal loket.

Dat lokale loket was er in een aantal gemeenten al, maar dat was alleen bestemd voor plannen waarvoor gemeenten een eigen fonds of regeling in het leven hadden geroepen. Voor de regeling ‘vitaal platteland' moesten burgers aanbellen bij de provincie.

Buitengebied
De gemeente heeft een beter zicht op plannen die burgers voor hun eigen leefomgeving ontwikkelen. Jumelet: ,,Zij weten het beste welk initiatief veel hout snijdt.'' Uiteindelijk gaat het om het leefbaar houden van het platteland. Elke gemeente krijgt eenzelfde bedrag van 50.000 euro.

Voor stedelijke gemeenten geldt dat zij dat bedrag alleen mogen bestemmen voor plannen in het buitengebied. De stadskernen van Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Meppel vallen daarbuiten.

Cofinanciering
De subsidie van 50.000 euro is tot en met 2018 gegarandeerd volgens het principe van cofinanciering. Als de gemeente uit deze provinciale pot een bedrag van bijvoorbeeld 5000 euro toezegt aan een dorpsinitiatief, moet de gemeente zelf ook 5000 euro bijleggen. En het zou best kunnen dat – dankzij beide subsidies – zo'n dorpsinitiatief elders nog eens zo'n bedrag lospeutert.

Met de nieuwe regeling behoort de provinciale regeling ‘vitaal platteland' tot het verleden. Op zich een succesvol project waarmee in 2015 zo'n dertig initiatieven werden gehonoreerd. ,,Maar wij hebben als nieuw college van Gedeputeerde Staten beloofd dat we het ondersteunen van dorpsinitiatieven toegankelijker willen maken'', vertelt Jumelet. ,,Dat doen we nu. Minder bureaucratie en regeldruk. Initiatiefnemers hebben nu alleen nog maar te maken met een lokaal loket.''

Voorwaarde voor het geven van subsidie is dat dorpsinitiatieven ten goede komen aan de dorpsgemeenschap en niet aan enkele burgers. De subsidie is niet bedoeld om exploitatietekorten aan te vullen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu