Eén motie maakt nog geen lente voor vogels

Hoe is nog niet duidelijk, maar Drenthe zet zich in voor de weide- en akkervogels. Aldus een motie die de steun kreeg van het provinciaal bestuur.

Eén motie maakt nog geen lente en vogels als de grutto, kievit, gele kwiktstaart en patrijs moeten maar afwachten of ze straks nog kunnen broeden in Drenthe.

Maar de goede bedoelingen zijn er wel in het provinciehuis, waar een motie van GroenLinks gisteren na enig heen-en-weer getwitter de steun kreeg van alle partijen. ,,We gaan ermee aan de slag’’, beloofde gedeputeerde Henk Jumelet.

Provinciaal programma
Dat moet leiden tot het provinciaal programma ‘Behoud weide- en akkervogels in Drenthe’. Alle partijen, werkgroepen en landschapsorganisaties worden daarbij betrokken. Voor de zomer moet al duidelijk zijn welke maatregelen Drenthe wil nemen, boven op wat Nederland al doet.

Het is bijna te laat, want het gaat beroerd met deze vogels. De grutto is uitgeroepen tot nationale vogel, maar deze weidevogel is in Nederland op sterven na dood. Nederland doet het slecht in Europa en in Nederland keutelt Drenthe achteraan.

Mager resultaat
Statenlid Henk Nijmeijer zwengelde de discussie aan, ook na een brandbrief van Drentse weidevogelbeschermers. Wat vrijwilligers ook doen om de vogels te beschermen, het resultaat is mager. Daarbij wordt beschuldigend gewezen naar de (beschermde) vos, die eieren en jonkies vreet. Maar zoals onderzoeken aangeven: intensieve landbouw en verdroging van de grond zijn minstens zo schadelijk.

De PVV drong in een motie aan om nu al de jacht op vossen (met lichtbakken in het donker) mogelijk te maken, maar daar wilden Provinciale Staten nog niet aan. Zoals de SP opmerkte: ,,De PVV laat zijn masker vallen. Er is iets waar we het niet mee eens zijn en dan schieten we er maar op.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu