'Een binnenhaler van jewelste': vlag uit in Assen en Groningen over plannen nieuw kabinet

Geen Randstadkabinet maar genoeg aandacht voor het overige deel van Nederland. De reacties in het Noorden op het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn positief.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) (van links naar rechts) presenteren het coalitieakkoord met de titel 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) (van links naar rechts) presenteren het coalitieakkoord met de titel 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. Foto: ANP / Bart Maat

Meest in het oog springend is de 3 miljard euro die de partners alvast opzij leggen voor de Lelylijn, het spoor tussen Groningen en de Randstad, via Friesland en Flevoland. „Een binnenhaler van jewelste”, zegt de Drentse gedeputeerde Nelleke Vedelaar (PvdA). „Prachtig”, zegt de Groningse commissaris van de Koning René Paas.

Ook geld nodig uit Brussel en het Noorden zelf