Een klus van jewelste voor het Drents Archief in Assen. Persburo Melissen schenkt fotocollectie van meer dan half miljoen foto’s

Jacob Melissen draagt zijn fotocollectie over aan Corinne Rodenburg directeur van het Drents Archief.

Het Drentse Persburo Melissen draagt de complete negatievencollectie over aan het Drents Archief in Assen. Het gaat om meer dan een half miljoen persfoto’s en foto’s voor agrarische bladen uit de periode van omstreeks 1985 tot 2007.

Het grootste gedeelte heeft betrekking op Drenthe. Conservator Mark Goslinga van het Drents Archief is erg enthousiast over de collectie. ‘Het gaat om uniek historisch beeldmateriaal over tal van facetten uit de geschiedenis van Drenthe van de afgelopen decennia. Persburo Melissen draagt ook alle auteursrechten over; zo kan het publiek zonder beperking en kosteloos over de foto’s beschikken. Overigens zal het, gezien de omvang van de collectie, een klus van vele jaren worden om de negatieven te scannen en te beschrijven, om ze uiteindelijk via internet toegankelijk te maken.’

Media