Een koud voorjaar, een natte meimaand en daardoor weinig voedselaanbod voor ooievaars. Het was een slecht jaar voor ooievaarsstation De Lokkerij in de Wijk

Een ooievaarsmoeder voert haar kuikens. Foto Marcel van Kammen

Het was een slecht jaar voor de ooievaars van ooievaarsstation De Lokkerij in de Wijk. De oorzaak: de sterk wisselende weersomstandigheden. Een koud voorjaar, lange droogteperiodes, een kletsnatte meimaand en een laag voedselaanbod.

Van de jonge ooievaars, tussen de twee en veertien dagen oud, vielen velen ten prooi aan kou en nattigheid. ‘Deze situaties deden zich ook herhaaldelijk voor bij jongen tussen de 3 en 5 weken’, vertellen Els en Frits Koopman van de De Lokkerij. ‘Op ons station was het geen rozengeur en maneschijn. En we moeten in onze historie teruggaan tot in 2013 om zo schamel te scoren.’