Ees maakt zich zorgen om N34

De N34 veranderde vanochtend in een glijbaan. FOTO ARCHIEF DVHN

Bewoners van Ees maken zich ernstig zorgen over het effect dat reconstructie van de N34 heeft op de verkeersveiligheid in het dorp. Ze vrezen dat het op de doorgaande weg richting Borger eerder drukker dan rustiger wordt.

Bewoners van Ees maken zich ernstig zorgen over het effect dat reconstructie van de N34 heeft op de verkeersveiligheid in het dorp. Ze vrezen dat het op de doorgaande weg richting Borger eerder drukker dan rustiger wordt.

,,De rapporten schetsen een beeld dat alleen nog bestemmingsverkeer van en naar Ees rijdt, maar wij twijfelen of dat in de praktijk zo werkt'', zegt Jan Top, voorzitter van de werkgroep Dorpsplan. De huidige afslag Ees wordt straks opgeheven. Omdat de nieuwe N34 westelijk van de huidige rijbaan komt te liggen, kan de vrijkomende asfaltstrook worden gerecycled tot parallelweg richting Emmen. Een rotonde, enkele honderden meters verderop, vormt de schakel tussen een parallelweg en de nieuwe ongelijkvloerse kruising die aansluit op de weg Emmen-Groningen. Als alles volgens plan verloopt, gaat nog dit voorjaar de schop de grond in.

Bewoners van Ees kijken er met gemengde gevoelens naar uit. Jarenlang al maken ze zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid rond de driesprong waar de Schoolstraat uitmondt in de provinciale weg. Anja Kok woont al elf jaar op een steenworp afstand. Op een ontmoetingsavond tussen dorp en het college van burgemeester en wethouders uitte ze deze week haar ongerustheid. Volgens Kok laat verkeer op de N34 uit noordelijke richting zich geregeld verleiden om tegen alle regels in bij Ees linksaf te slaan. ,,Auto's staan dan stil om tegemoetkomend verkeer te laten passeren. Met achteropkomend verkeer is dat levensgevaarlijk op een 100-kilometerweg. Er zijn al veel ongelukken gebeurd.''

Nu er geen afslag meer is ter hoogte van het voetbalveld van Ees is het van kwaad tot erger geworden, stelt ze vast. Dat leed mag dan na de sluiting van de afslag zijn geweken, maar Kok, en met haar werkgroep Dorpsplan, zijn niet gerust wat de nieuwe situatie doet met veiligheid en het aantal verkeersbewegingen. Wethouder Buijtelaar beloofde een en ander nauwlettend in de gaten te houden. ,,Wij denken dat het plan zoals het er nu ligt, goed is. Maar als het gerealiseerd is, gaan we tellen en zo nodig aanpassen.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu