Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld en Steenwijkerland willen subsidie aan noodlijdend Scala stopzetten. Hamvraag: hoe nu verder?

Uitvoering van leerlingen van Scala

Uitvoering van leerlingen van Scala Foto/archief: DvhN

Het noodlijdende kunstencentrum Scala dreigt de lessen in het lopende seizoen niet af te kunnen maken. De vijf deelnemende gemeenten willen de maandelijkse subsidie per 1 april stopzetten. Maar hoe dan verder?

De colleges van Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld en Steenwijkerland verwachten dat Scala failliet gaat. Het kunstencentrum kreeg begin maart uitstel van betaling. De gemeenteraden wordt gevraagd om per 1 april geen subsidie meer te verlenen.

Slecht

Het gaat al maanden slecht met het kunstencentrum. Het ene tekort stapelt zich op het andere. Scala wil de lessen in het lopende seizoen -tot en met juni- graag afmaken, vooral omdat de cursisten het geld voor de lessen al hebben betaald, en zich daarna opheffen.

Maar de gemeenten vinden de financiële risico’s te groot en willen de geldkraan per 1 april dichtdraaien. Volgens berekeningen zou boven op de aanvullende maandelijkse exploitatiesubsidie van ruim 18.000 euro per maand nog eens minimaal 51.000 euro extra nodig om het seizoen af te kunnen maken.

Als de stichting Scala wordt opgeheven zijn er extra kosten en heeft het personeel recht op een transitievergoeding. Die wordt geraamd op 248.500 euro. Scala heeft dat geld niet. Hoe de eindrekening, in totaal zo’n drie ton, tussen de gemeenten verdeeld wordt is nog onduidelijk.

‘Het heeft ons verbaasd’

Het bestuur van Scala voelt zich overvallen door het besluit van de colleges. ,,Het heeft ons verbaasd. We zijn hier niet in gekend’’, zegt bewindvoerder Jilles Knotter. ,,Het bestuur had liever overlegd hoe Scala haar activiteiten kan afronden in het belang van alle betrokkenen. Ons streven is altijd geweest om het lesjaar af te maken, zodat er zoveel mogelijk continuïteit in het lesaanbod blijft.’’

Volgens Knotter zorgt de gang van zaken voor ‘grote onrust’ bij de 17 medewerkers in loondienst, de tientallen docenten (zzp’ers) en de ongeveer 1400 cursisten. Hij heeft vrijdag een gesprek met vertegenwoordigers van de gemeenten over het hoe en waarom van het besluit. ,,En de vraag of het nog aangepast kan worden.’’

Scala is verantwoordelijk voor alle buitenschoolse kunst- en muzieklessen en de opleiding voor harmonie, fanfare en brassband. Het voortijdig wegvallen van het kunstencentrum heeft niet alleen impact op medewerkers, docenten en zzp’ers die voor Scala werken. Het heeft ook gevolgen voor cursisten, muziekverenigingen en culturele instellingen waarmee Scala samenwerkt.

Toekomst

En de toekomst? Hoe dan verder? Dat is nog onduidelijk. In opdracht van de vijf gemeenten is door adviesbureau Blueyard uit Amsterdam een onderzoek opgestart naar ‘een toekomstbestendige vorm en businessmodel’ voor een (nieuwe) aanbieder van vrijetijds- en amateurkunst.

In april of mei worden de onderzoeksresultaten verwacht, inclusief financiële gevolgen en mogelijke investeringen. De gemeenten willen ‘een goed fundament voor het toekomstige vrijetijdsaanbod’. De tijd begint te dringen, want de situatie is urgent.

In juli 2014 ging een ander (groot) kunstencentrum in Emmen failliet: CQ. De 75 werknemers kregen ontslag, waarna een jarenlange juridische strijd volgde.