Elektrische heimachines moeten transferium De Punt mogelijk maken

De stikstofproblematiek leek een streep door het transferium bij De Punt te maken, maar de plannenmakerij staat weer op de rails. Elektrische heimachines moeten uitkomst bieden.

llustratie landschapsontwerp transferium De Punt.

llustratie landschapsontwerp transferium De Punt.

Je auto bij De Punt parkeren en met de bus verder. Of met de fiets vanuit vanuit Zuidlaren naar De Punt en dan met de bus naar universiteitscomplex Zernike aan de noordkant van de stad. Een grote parkeerplek annex busstation moet het autoverkeer naar Groningen drastisch beperken. Al jaren werkt de provincie Drenthe aan plannen hiervoor.

Haarlemmermeeraansluiting

Nieuws

menu