Emmen boert goed dankzij extra miljoenen aan compensatie voor jeugdhulp. Gemeente kan eindelijk weer denken aan investeringen

De gemeente Emmen klimt langzaam maar zeker uit het financiële dal. Er kan weer aan nieuwe investeringen worden gedacht. ,,De voet kan van de rem’’, zegt wethouder Jisse Otter.

Emmen klimt uit een diep dal.

Emmen klimt uit een diep dal. Foto Kor Bakker

Maar wel heel voorzichtig, zegt de bestuurder van Wakker Emmen tegelijkertijd. ,,Want voor 2022 ziet de situatie er rooskleurig uit, maar welke kant het daarna opgaat is nog onzeker.’’

Voor dit jaar noteert Emmen een plus van 5 miljoen euro. In 2022 is dat overschot zelfs opgelopen naar ruim 9 miljoen. Dat laatste komt vooral door 7 miljoen euro die de gemeente in 2022 krijgt vanwege de landelijke arbitragezaak rond jeugdhulp.

Structureel te weinig geld

Gemeenten in heel Nederland vonden dat ze daarvoor structureel te weinig geld kregen. Ze zijn in het gelijk gesteld, waardoor er nu 1,9 miljard euro aan compensatie van het Rijk komt. Hoe hoog dat bedrag na 2022 wordt, is niet bekend. Vandaar die onzekerheid vanaf 2023.

Maar ook voor dit jaar heeft Emmen na jaren van tegenslag nu ook eens een flink positief saldo. Dat komt deels door de zogenoemde meicirculaire, de rijksbijdrage aan gemeenten die voordeliger uitpakt dan gedacht. Maar wat vooral flink heeft geholpen, zijn de fikse bezuinigingen.

Vorig jaar werd er voor een bedrag van 12 miljoen euro gekort. Parkeertarieven, ozb, leges en toeristenbelasting gingen omhoog, terwijl er voor tal van zaken minder geld was. Het onderhoud van gebouwen en openbaar groen werd versoberd. Wegen en speeltoestellen kregen minder vaak een schoonmaakbeurt.

7 miljoen niet per se voor jeugdhulp

De 7 miljoen euro die Emmen vanwege de arbitragezaak krijgt, hoeft niet per se aan jeugdhulp te worden besteed. ,,We hebben de afgelopen jaren al veel eigen geld uitgegeven aan ondersteuning van jeugd, buiten de rijksbijdrage voor jeugdhulp om’’, zegt wethouder Robert Kleine (CDA). ,,Vandaar dat we ook met tekorten te maken kregen en bezuinigingen moesten doorvoeren. Het extra geld is niet geoormerkt en moet gezien worden als een tegemoetkoming voor die extra kosten.’’

Emmen hoeft de bonus ook niet per se aan jeugdhulp te besteden, want sinds anderhalve jaar kent de gemeente volgens Kleine geen tekorten meer op dit gebied. ,,We hebben realistisch begroot. Daar profiteren we nu van.’’

Andere gemeenten krijgen vanwege de arbitragezaak ook flink wat extra geld. Zo kan Assen eveneens op 7 miljoen euro rekenen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu