Emmen en NAM willen veel: waterstoffabriek, zonnepark en biogasproductie

De NAM denkt niet alleen aan een waterstoffabriek op de GZI-locatie in Emmen, waar wil ook onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een zonnepark en de productie van biogas.

Het samenspel tussen de duurzame energiebronnen kan op de plaats van de uit bedrijf genomen gaszuiveringsinstallatie een energie hub opleveren die de energietransitie in de regio Emmen versnelt.

 Dat zei Rene Jansen van de NAM woensdag bij de ondertekening van een intentieverklaring waarin het olie- en gaswinningsbedrijf met vijf andere instellingen afspreekt de mogelijkheid van groene waterstofproductie op de locatie te onderzoeken.

De NAM zoekt ook partners om de mogelijkheden met biogas en zonne-energie te verkennen.

Energiesysteem

De uit bedrijf genomen GZI-locatie leent zich zo goed voor de productie van duurzame energie doordat het goed is aangesloten op het gas- en elektriciteitsnetwerk. Onder de noemer GZI Next onderzoekt de NAM hoe het die infrastructuur kan inzetten in een nieuw energiesysteem.

Jansen zei gisteren dat als het onderzoek voor de waterstoffabriek positief uitpakt de productie op bescheiden schaal zal beginnen, onder meer om een tankstation en een ’fieldlab’ (proeftuin) voor onderwijs en kenninsinstellingen van de groene brandstof te voorzien.

Uiteindelijk moet de hub de groene brandstof leveren voor de industrie op het EMMTEC -terrein die nu nog op Gronings gas draait. Volgens directeur Hendrik van der Ploeg van EMMTEC is het de bedoeling dat het bestanddeel groen gas dat er wordt verbruikt vanaf 2020/2021 steeds met drie procent wordt verbruikt.

Op die manier is de energievoorziening voor het industriepark in 2050, wanneer de klimaatdoelen moeten zijn bereikt, helemaal zijn vergroend.

Behoud van banen

Wethouder Bouke Arends van Emmen en de Drentse gedeputeerde Henk Brink benadrukten het belang van een voortrekkersrol van de regio in de energietransitie.

Het gebied zal de komende decennia veel werkgelegenheid in de nu nog rijk vertegenwoordigde olie- en gasindustrie zien verdwijnen. GZI Next kan volgens hen niet alleen bijdragen aan behoud van banen maar ook een voorbeeld van energietransitie worden voor andere regio’s.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu