Emmen en fiscus zijn verlost van Vredingdeal

De gemeente Emmen ontvangt ruim 280.000 euro van de Staat na het schrappen van de nieuwbouw voor een kantoor van de Belastingdienst in Emmen.

De gemeente Emmen ontvangt ruim 280.000 euro van de Staat na het schrappen van de nieuwbouw voor een kantoor van de Belastingdienst in Emmen.

De Belastingdienst wilde zich vestigen op een perceel aan de Vreding, pal naast het gemeentehuis. In 2009 werd hiervoor een deal gesloten met de gemeente, die deze gronden in bezit heeft. Eind 2011 blies de Belastingdienst de nieuwbouw af en tot afgrijzen van de gemeente dreigde de fiscus drie maanden daarna vanwege bezuinigingen helemaal uit Emmen te verdwijnen.

Vanaf dat moment volgde Emmen twee sporen. Er werd een lobby gestart voor het behoud van werkgelegenheid van de Belastingdienst in Emmen. Daarnaast wilde de gemeente ook dat de overeenkomst voor de afname van het terrein aan de Vreding werd nagekomen. Eind 2013 kon de vlag uit: de Belastingdienst bleef toch, met uitzondering van de twintig werknemers van het onderdeel Grote Ondernemingen.

Alternatief
De fiscus kwam niet terug op het besluit om een streep te zetten door de geplande verhuizing naar de Vreding. Er werd gekozen voor een alternatief: het leegstaande voormalige gebouw van de Topografische Dienst aan het Bendienplein. Behalve circa 275 medewerkers van de fiscus, verhuist ook een depot van het Nationaal Archief daar naartoe. Dat staat gepland voor 2017.

Momenteel is de fiscus in Emmen nog gevestigd in twee panden nabij het ANWB-kantoor. Eerder liet de Belastingdienst weten ontevreden te zijn over deze huisvesting.

Verhuizing
Om die reden werd gekeken naar andere plekken en kwam aanvankelijk de Vreding als beste keus uit de bus. Verhuizing naar het Bendienplein sluit evenwel beter aan bij het huidige beleid om een krimpende overheid in al bestaande eigen gebouwen onder te brengen.

Recentelijk bereikte de gemeente met de fiscus een overeenkomst over het ontbinden van de ‘Vreding-deal'. Emmen ontvangt 281.743 euro. Het grootste deel is een vergoeding voor het renteverlies dat Emmen leed doordat zij de grond niet aan derden kon verkopen.

De rest betreft een vergoeding voor gemaakte kosten. ,,Dan moet je denken aan teken- en rekenwerk, het wijzigen van het bestemmingsplan en het inhuren van juridische bijstand'', verduidelijkt Alieke Wijnholds, woordvoerster van de gemeente.

Tekst: Jan Willem Horstman
Foto: Archief DvhN

Nieuws

Meest gelezen

menu