'Emmen in zee met buurt én tuinders'

'Emmen in zee met buurt én tuinders'

Een gemeentelijk initiatief voor windmolens in het Tuinbouwgebied Klazienaveen, samen met omwonenden en de tuinders die eerder al met plannen kwamen.

Een gemeentelijk initiatief voor windmolens in het Tuinbouwgebied Klazienaveen, samen met omwonenden en de tuinders die eerder al met plannen kwamen.

Dat plan heeft de meeste kans van slagen, zegt planoloog Alfred Hamstra uit Groningen in een rapport dat hij in opdracht van de gemeente Emmen maakte. Hamstra toonde de uitkomsten in hotel Van der Valk tijdens een sessie met omwonenden van potentiële windparken.

Het Rundedal was al in beeld toen twee tuinders uit Klazienaveen zich bij de gemeente meldden met een initiatief voor een windmolenparkje. Omdat de grond van de gemeente zelf is – een erfenis uit de tijd dat Emmen er met behulp van het Rijk dacht een immens tuinbouwcentrum te ontwikkelen – heeft de gemeente inmiddels ook zelf belangstelling getoond. Volgens Hamstra is er wel sprake van een risico. De vraag is bovendien of een door wethouders van Wakker Emmen gedomineerd college het aan de bevolking kan verkopen om zelf windmolens te gaan exploiteren. De komst van windmolens ligt gevoelig, zeker in dorpen waar Wakker Emmen sterk is.

Molens verpachten

Hamstra keek in Breda waar de gemeente 4 ton investeerde in drie molens om die vervolgens voor 250.000 euro per jaar te verpachten – tien jaar lang. Met dat geld kun je voor omwonenden leuke dingen doen. In Emmen is zo'n constructie mogelijk met het al aanwezige RWE, waardoor bijvoorbeeld de tuinders goedkopere energie krijgen.

In Hamstra's optiek is het lonend als alle drie partijen (gemeente, omwonenden, tuinders) elk twee molens voor hun rekening nemen. De omwonenden krijgen dan hulp van een partij als bijvoorbeeld Windcentrale. Zij koopt turbines op en verkoopt participaties in de molens terug, in de vorm van goedkope groene stroom. Hamstra zegt dat zo'n plan mogelijk is met alle voorwaarden die de gemeente stelt: een tiphoogte van 149 meter en een termijn van 16 jaar. Dat lukt marktpartij Raedthuys zoals gemeld niet in drie andere gebieden, waar het zich voor aangemeld heeft.

Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) laat desgevraagd weten dat het college nog geen standpunt heeft ingenomen over het rapport van Hamstra. ,,Eerst moet duidelijk worden of het tuinbouwgebeid überhaupt wordt aangewezen als locatie. Dat is aan de gemeenteraad.'' Op de vraag of het college bereid is de voorwaarden los te laten ten gunste van Raedthuys laat de wethouder zich niet uit. ,,Deskundigen gaan de voorstellen toetsen en dan zal blijken of Emmen te streng was.'' Wel wijst de wethouder fijntjes op het voorstel van Intocon Wind voor molens langs de N34. Dat voldoet wel aan de voorwaarden.

Nieuws

Meest gelezen

menu