Emmen moet uitleggen, niet alleen weigeren in Wob-procedure rond failliet CQ

Docenten en cursisten van CQ kort voor het faillissement in actie op het Raadhuisplein in Emmen. Foto: archief Jan Anninga

Het college van B en W van Emmen moet per alinea uitleggen waarom documenten over het failliete Centrum voor de Kunsten CQ niet openbaar worden gemaakt.

De gemeentelijke commissie voor bezwaar- en beroepschriften adviseert het college duidelijk uit te leggen waarom wordt geweigerd een reeks documenten over CQ openbaar te maken. Ook moeten B en W de aard en omvang van de geweigerde stukken inzichtelijk maken.

Curator deed Wob-verzoek precies jaar geleden

Curator Jeroen Sprangers, die al sinds 2014 is belast met de afwikkeling van het faillissement van CQ, deed precies een jaar geleden een beroep op de Wet openbaarheid van bestuurd (Wob) om inzage te krijgen in de documenten. Een deel daarvan heeft het college vrijgegeven. B en W weigerden met name de documenten van de taskforce, die zich bezighield met de toekomst van het muziek- en kunstencentrum voor Emmen en Coevorden, openbaar te maken. Die zijn volgens het college bedoeld voor ‘intern beraad’ en bevatten ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ (van ambtenaren).

Volgens Sprangers is de gemeente Coevorden welwillend, maar is het Emmen (dat de meeste documenten onder zich heeft) dat hem de voet dwars zet. Eerst kreeg hij te horen dat hij voor de gevraagde stukken een verzoek moest indienen bij de curator, maar Sprangers ís de curator. Ook voerde Emmen aan dat het de curator niet te doen was om de openbaarheid, maar om zijn positie in de rechtszaak tegen de gemeenten Emmen en Coevorden te versterken. Volgens de commissie blijkt uit eerdere uitspraken van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, dat de reden voor een Wob-verzoek er niet toe doet. Er zijn enkele uitzonderingen, maar omdat Sprangers aangaf de stukken met iedereen te willen delen, gaat die vlieger niet op.

Per alinea aangeven waarom stuk wordt geweigerd

Sprangers kan zich niet voorstellen dat alle stukken van de taskforce vol staan met louter ‘persoonlijke beleidsopvattingen’. De commissie, die zijn bezwaarschrift behandelde, stelt dat het college per document of eigenlijk per alinea moet aangeven waarom het wordt geweigerd. En mogen alleen de persoonlijke opvattingen van ambtenaren zwart worden gemaakt. Doorgaans nemen gemeenten de adviezen van bezwaarschriftencommissies over. Of Emmen dat in dit geval ook doet, is nog niet bekend.

Curator Sprangers en een groep oud-medewerkers van CQ voeren beiden een rechtszaak tegen beide gemeenten. Sprangers heeft een vordering van drie ton op Emmen en Coevorden. De voormalige werknemers eisen 5,5 miljoen euro. Volgens hen is er doelbewust gekoerst op een faillissement en zijn hun arbeidsvoorwaarden zodanig afgepeld, dat ze na het bankroet bijvoorbeeld geen recht meer hadden op wachtgeld.

Over de gang van zaken zei Sprangers eerder in deze krant: ,,Hoe het is gegaan met het kunstmatig creëren van een schuld, de verwerving van de hypotheek en de daaropvolgende verkoop van het gebouw van CQ door Emmen, dat kan echt niet.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu