Emmen ook in de fout bij plan Sportlandgoed

Voor de tweede keer in één week tijd heeft de gemeente Emmen een tik op de vingers gekregen van de Raad van State in Den Haag.

Vrijdagmiddag werd duidelijk dat de gemeente volgens de Raad van State bij het bestemmingsplan voor Sportlandgoed Zwartemeer in de fout is gegaan. De gemeente liet in het plan na om het Sportlandgoed te verplichten om een drie meter hoge geluidswal te bouwen, terwijl de bouw van zo'n wal wel noodzakelijk werd geacht. Eerder deze week oordeelde de Raad van State al dat Emmen een procedurele misser maakte bij de planvorming voor woningbouw bij de Sleedoorn in Emmen.

Sportlandgoed Zwartemeer werd in 2007 geopend en heeft een oppervlakte van ruim 32 hectare. Het bedrijf, dat wordt gerund door Albertus Germs, biedt tal van voorzieningen op het gebied van sport- en recreatie. In oktober vorig jaar stemde de gemeenteraad in met een nieuw bestemmingsplan dat een aantal nieuwe activiteiten mogelijk maakt, zoals het rijden met drie buggy's gedurende maximaal acht uur per week. Ook het houden van muziekevenementen in de openlucht wordt erin geregeld. Dat mag volgens het nieuwe bestemmingsplan op maximaal twaalf dagen per jaar.

Bezwaar

Tegen het bestemmingsplan werd een bezwaar ingediend. Dit gebeurde door Germs' buurman Frans Germes. Hij vindt dat de gemeente Emmen al jarenlang veel te veel toestaat op het Sportlandgoed en dat zij niet of nauwelijks oog heeft voor het woongenot van omwonenden. Germes stelt geluidsoverlast te ervaren en vreest dat die hinder bij het toestaan van genoemde activiteiten alleen maar groter wordt. Ook tast het plan volgens hem de ecologische hoofdstructuur aan en staat de Flora- en faunawet uitvoering ervan in de weg. Tevens wees hij erop dat het plan de instandhouding van de geluidswal niet garandeert.

Germes vroeg de Raad van State om het besluit van de gemeenteraad te schorsen en kreeg bij de voorzieningenrechter van de Raad van State zijn zin. Na het ontdekken van de gemeentelijke misser, zag de rechter geen aanleiding meer om de andere naar voren gebrachte argumenten nog te beoordelen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu