Emmen staat te springen om treinverbinding met Groningen: 'Dit moet gewoon gebeuren'

Station Emmen Zuid. Archieffoto Jan Anninga

De komst van de spoorlijn Groningen - Stadskanaal in 2025 doet veel Drenten hopen op een rechtstreekse treinverbinding tussen Emmen en Groningen. Is die hoop gegrond?

Treinreizigers uit Overijssel, Drenthe en Groningen spreken al jaren over de komst van een rechtstreekse verbinding tussen Groningen en Enschede, zodat het Noorden en Oosten van Nederland beter met elkaar verbonden raken. Daarvoor moet een spoorlijn van ongeveer twintig kilometer worden aangelegd tussen Emmen en Stadskanaal. Of de kans nu groter is dat die verbinding komt, is nog maar de vraag.

'Alle zeilen bijzetten'

„De provincie moet alle zeilen bijzetten om de bereikbaarheid van Drenthe, en met name de Veenkoloniën, op peil te houden”, vindt Herman Idema, directeur van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB). „Zowel de verdubbeling van de N34 als een spoorlijn vanuit Twente naar Groningen, via Emmen, hoort daar wat ons betreft bij.”

Volgens Idema is het oosten van Drenthe nu ronduit slecht bereikbaar. „Met name voor de economische toekomst van de Veengebieden moet nu echt wat gaan gebeuren. Ik verwacht van de politiek een betere visie op mobiliteit en bereikbaarheid. Want daar waar knooppunten zijn, ontstaat bedrijvigheid, reuring en economische vooruitgang. Wij moeten met z’n allen zorgen dat geheel Noord-Nederland een economische kracht blijft om rekening mee te houden.”

Studenten aantrekken

Een Nedersaksenlijn tussen Twente en Groningen zou vooral een belangrijke rol kunnen spelen in het aantrekken van studenten, denkt Idema. „Je ziet dat de vraag er is vanuit studenten en de universiteit in Enschede. Zij geven aan dat een snellere verbinding richting Groningen wenselijk is. Als die verbinding via Emmen loopt in plaats van Zwolle, is de kans veel groter dat wij jonge, goed opgeleide mensen kunnen binden aan onze regio. Alleen op die manier houden wij de kennis en kunde hier op peil.”

Ook reizigersvereniging ALMA is groot voorstander van een spoorlijn vanuit Twente naar Groningen. „Op lokaal niveau is bijna iedereen voorstander. Maar de provincies willen er eigenlijk niet aan”, verklaart voorzitter Chris de Goede. „In Overijssel is een motie unaniem aangenomen waarin Gedeputeerde Staten opdracht krijgt om met een plan van aanpak te komen voor de elektrificatie van de spoorlijn tussen Almelo en Mariënberg. Maar net als in Drenthe, met de aanleg van de lijn tussen Emmen en Stadskanaal, lijkt de politieke wil te ontbreken bij het provinciebestuur.”

Petitie

Om aandacht te blijven vragen voor de Nedersaksenlijn biedt ALMA zaterdag een voorlopige petitie aan in Emmen, op een bijeenkomst van de ChristenUnie. Daar is ook Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf bij aanwezig. „We willen haar duidelijk maken dat het maar niet lukt om een goede samenwerking op te zetten. Daarom loopt de petitie nog tot eind dit jaar, dan gaan we hem aanbieden aan de Tweede Kamer. Hopelijk levert dat wel wat op, want bij de provincies komen we nog niet ver.”

Eerlijk zijn

Verantwoordelijk Drents gedeputeerde Henk Brink bestrijdt dit laatste punt van De Goede. „Het beeld dat ik tegen de komst van deze spoorlijn ben, wil ik beslist wegnemen. Als het aan mij ligt, komt deze er morgen nog. Maar ik vind ook dat je eerlijk moet zijn en ik acht de kans dat hij op korte termijn aangelegd wordt niet erg groot.”

Vooral het kostenplaatje vormt volgens Brink een groot struikelblok. „De aanleg kost tussen de 400 en 500 miljoen euro en de jaarlijkse kosten worden geschat op 4 miljoen. Ik heb geen idee waar dat geld vandaan moet komen, want we willen óók sneller naar de Randstad én de lijn Emmen - Zwolle verbeteren. Dan ga je zo over de 1 miljard euro heen. De lijn Zwolle - Emmen is een van de beste lijnen en zit altijd vol, toch is het exploitatietekort daarop jaarlijks bijna 4 miljoen. Ik verwacht niet dat het tekort op zo'n nieuwe lijn minder zal zijn.”

Quickscan

Brink heeft zijn Groningse en Overijsselse collega’s desondanks uitgedaagd om mee te denken én mee te betalen. Een quickscan moet nog voor de zomer alle tot nu toe gedane onderzoeken bij elkaar brengen en de kosten definitief in kaart brengen. „En als blijkt dat er ook maar enigszins financiële ruimte is, zal ik mij volledig inzetten voor de Nedersaksenlijn. Zeker als je deze onderdeel kunt maken van een internationale verbinding zie ik het als een mooi toekomstplaatje. Maar je moet wel realistisch blijven, ook in verkiezingstijd.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu