Emmen steekt de zorg in een ander jasje

Emmen gaat de zorg aan kwetsbare inwoners vanaf 2017 op andere leest schoeien. Er komen zes clusters, elk met een zogeheten toegangsteam en één hoofdzorgaanbieder.

Zo’n toegangsteam is volgens verantwoordelijke wethouder Jan Bos (Wakker Emmen) de spin in het web. Zij bestaat uit een handvol medewerkers, generalisten in de beleving van Bos, ,,die weten hoe de hazen lopen’’. Ze zij verantwoordelijk voor de zorgindicaties maar houden ook contact met informele hulporganisaties en bijvoorbeeld de huisarts. Omdat de teams onafhankelijk moeten zijn overweegt de gemeente ze in een stichting onder te brengen.

Hoofdzorgaanbieder
Emmen is verdeeld in zes sectoren (drie in Emmen zelf en drie daarbuiten) die straks elk een hoofdzorgaanbieder krijgen. Die organisatie is verantwoordelijk voor een juiste aanpak van de zorg - of dat nou de thuiszorg is, de schoonmaakondersteuning of de dagzorg. Omdat niet alle aanbieders al die kennis in huis hebben is het niet onwaarschijnlijk dat ze met onderaannemers gaan werken. De hoofdaanbieder blijft verantwoordelijk. In totaal krijgen ze te maken met een budget van zo’n 100 miljoen euro.

Bos ontkent dat de nieuwe aanpak is ingegeven door bezuinigingen, maar uiteindelijk moet het de gemeente wel een stuk minder geld gaan kosten. Dat kan ook haast niet anders omdat bij de veranderingen in de zorg - veel taken werden vanuit ‘Den Haag’ naar de gemeenten overgeheveld - een stuk minder geld mee kwam.

Groot of klein
Alle nieuwe ontwikkelingen zijn te vinden in het beleidsplan Samen Verder: 2017-2021 , dat deze week uitgebreid in de raadscommissie werd besproken. Het plan kreeg alle lof en steun van de fracties, ook van de oppositie. De meest kritische noten kwamen eigenlijk van coalitiegenoot PvdA. Ton Sleeking toonde zich teleurgesteld dat een echte kans op transformeren wordt gemist. ,,De nota ademt de sfeer van groot, ondanks alle woorden over klein.’’

De fracties waren wel eensgezind in hun zorgen over privacy. Organisaties als de OSOG verwoordden die zorgen al eerder in de opmaat naar het beleidsplan. Wethouder Jan Bos maakt zich minder zorgen: ,,We hebben een privacy-protocol ontwikkeld waarmee op dit moment proefgedraaid wordt. Zorgaanbieders moeten volgens het program van eisen aan dat protocol voldoen.’’

Regie bij gemeente
Ook waren er vragen hoe de gemeente de regie kan behouden. Volgens Bos blijven sturing en regie in handen van de gemeente doordat de hoofdaanbieders in hun contracten een plan van aanpak moeten overleggen. ,,Dan gaat het om vragen als: hoe wil hij het gebied bedienen en met wie? Waar schakelt hij andere aanbieders voor in. Daar houden we zicht op.’’

Toch is het voor de gemeente zelf ook nog een vraag hoe het allemaal afloopt. ,,We hebben geen blauwdruk, slechts een kader.’’ Het hoofddoel is dat we de zorg met z’n allen doen en dat als het even kan de professionele zorg buiten schot kan blijven. Zelf noemt Bos in het beleidsplan dat 40 procent van de zorg uit informele hoek moet komen. Maar hoe dat te controleren? Bos: ,,Niet. Die 40 procent is maar een getal en nergens mee te vergelijken. Ik wil er alleen mee zeggen: een substantieel deel van de hulp moet naar de informele zorg gaan.’’ Naar de buurt, het buurthuis of de mantelzorg.

Naoberschap 2.0 zeg maar.

Nieuws

Meest gelezen

menu