Emmen stopt in 2022 met besturen openbaar onderwijs

Raymond Wanders, PvdA-wethouder in de gemeente Emmen. Foto: Bianca Verhoef

Het Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) staat vanaf 1 januari 2022 op eigen benen en valt vanaf die datum niet meer onder de vleugels van het Emmer college.

Met een positief advies van de GMR, de directie van OOE en de instemming van het college van b & w moet alleen de gemeenteraad de plannen voor een zelfstandige stichting nog goedkeuren. Als die in april ook instemt, dan start vanaf 1-1-2022 een nieuwe stichting OOE, met een nog aan te stellen directeur-bestuurder en een vijfkoppige raad van toezicht.